Sähkösavuke ei ole korvaushoito tupakalle

Käypä hoito -suosituksen mukaan niistä tulisi pyrkiä eroon kuten perinteisestä tupakastakin.

Käypä hoito -suositus tupakka- ja nikotiiniriippuvuudesta päivitettiin kesällä, ja se koskee poltettavan tupakan lisäksi uusia nikotiinituotteita, kuten sähkösavukkeita. Käypä hoito -suosituksen mukaan niistä tulisi pyrkiä eroon kuten perinteisestä tupakastakin.

Sähkösavukkeeseen kuuluvat savuke, täyttösäiliö ja nestepatruunat, jotka ­voivat sisältää nikotiinitonta tai nikotiinipitoista nestettä. Ne sisältävät nikotiinin lisäksi muun muassa liuottimena käytettyä propyleeniglykoli- tai glyserolinestettä, joka kuumennettaessa voi tuottaa terveydelle vaarallisia yhdisteitä kuten formaldehydiä. Nikotiini itsessään on syöpää aiheuttava aine, jonka geenivaikutukset näkyvät jälkeläisissä. Sähkösavukkeista saatavien aineiden koostumus vaihtelee tuotemerkeittäin.

Sähkösavukkeet rinnastetaan tupakkaan myös Suomen vuonna 2016 uusitussa tupakkalaissa. Niiden käyttö on kielletty tiloissa, joissa tupakointi on kielletty. Markkinointi ja esilläpito ­vähittäismyynnissä on kielletty. Niitä ei saa myydä alle 18-vuotiaille, eikä alaikäinen saa pitää niitä halussaan.

Uusien tupakkatuotteiden edustajat pyrkivät kuitenkin tuomaan keskusteluun väittämiä vähemmän haitallisesta vaihtoehdosta tupakalle.

Haittojen vähentämisen argumentti nojautuu teoreettiseen oljenkorteen, ­että jos tupakoija siirtyy kokonaan sähkösavukkeisiin, hän voi kenties saada vähemmän myrkkyjä kuin tavallisesta tupakasta. Absoluuttinen siirtyminen on kuitenkin epätodennäköistä, ja suuri osa päätyy käyttämään molempia tuotteita rinnakkain, mikä johtaa nikotiiniriippuvuuden voimistumiseen, kertoo Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Klas Winell.

Haittojen vähentäminen ei ole yli­päätään tehokkaaksi havaittu tai suositeltava lähestymistapa nikotiiniriippuvuuden hoitoon. Tupakoinnin vähentämisen kulttuurissa voi Winellin mukaan olla pikemminkin vaikeampaa ­lopettaa kokonaan.

Tavoitteena nikotiinista eroon

Sähkösavukkeiden ei ole tieteellisesti ­vakuuttavasti todettu auttavan tupakoinnista ja nikotiinista vieroittamisessa, eikä niitä suositella käytettävän lopettamisen apuna muun muassa Käypä hoito -suosituksen, THL:n ja WHO:n mukaan. Sähkösavukkeet pikemminkin ruokkivat riippuvuutta, koska niillä voidaan saada ­paljon suurempia nikotiinihuippuja kuin savukkeilla tai varsinaisilla korvauslääkkeillä, kertoo Winell.

Winell ei suosittele lääkäreitä tai hoitajia puhumaan sähkösavukkeesta korvaavana tuotteena, vaan hyväksymään, että nikotiiniriippuvuus on vaikea sairaus.

– Terveydenhuollon ammattilaisen päämääränä pitää olla sairauden parantaminen, ja kaikki keinot tulisi käyttää tupakoinnin lopettamiseen.

Yhä enemmän on tutkimusnäyttöä siitä, että tehoavia, lääketieteellisesti hyväksyttyjä keinoja myös on. Varenikliinista, bupropionista ja nortriptyliinistä on saatu parhaat tulokset, ja ensisijaisesti lääkärin tulisi kannustaa niiden käyttämiseen.

Myös suunnitelmallinen nikotiinin korvaushoito, joka toteutetaan nikotiinilääkevalmisteilla voi kaksinkertaistaa onnistumisen todennäköisyyden. Hoito tähtää annosten pienentämiseen ja ­lopulta kokonaan riippuvuudesta irtipääsemiseen.

– Mutta jos käytettäisiin sähkösavuketta, se olisi väärä suunta. Ei ole mitään puolusteltavaa sen käytössä.

Katse kääntyy nuoriin

Uusia tupakka- ja nikotiinituotteita markkinoidaan nuorille trendikkäinä uutuuksina ja erilaisilla mauilla höystettyinä.

THL:n mukaan tupakoimatto­mista nuorista jopa 14 prosenttia on kokeillut nikotiinia sisältäviä sähkösavukkeita. Kokeiluna alkava tupakointi, oli se sitten perinteinen tai sähköinen, on yhteydessä nikotiiniriippuvuuden syntyyn.

– Kehotan kollegoita suhtautumaan kielteisesti kaikkeen, missä on nikotiinia. Keskustelu, että voitaisiin korvata tupakat jollain muulla nikotiinituotteella, johtaa todennäköisesti siihen, että meille jää porukka, joka jatkaa tupakointia, sanoo Winell.

Kirjoittaja
Tiiamari Pennanen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 13/2019.