Sairaalainfektiot aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia

Leikkauksen jälkeinen tekonivelinfektio lähes nelinkertaistaa tekonivelleikkauksen sairaalakustannukset.

Sairaalainfektioiden määrä sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveyskeskusten että OYS:n vuodeosastoilla on kansainvälistä tasoa. Merkittävä osa potilaista saa antibioottihoitoa terveyskeskusten vuodeosastolla ilman selkeää infektiota. Nämä havainnot teki LL Teija Puhto väitöstutkimuksessaan. Hänen mukaansa leikkauksen jälkeinen tekonivelinfektio lähes nelinkertaistaa tekonivelleikkauksen sairaalakustannukset.

Terveyskeskuksen vuodeosastoilla todettiin sairaalainfektio noin 9,5 prosentilla potilaista. Antibioottihoitoa saavista potilaista 24 prosentilla ei todettu kriteereitä täyttävää infektiota. OYS:n vuodeosastoilla hoidetuista potilaista 4,5 prosentilla todettiin OYS:ssa saatu sairaalainfektio.

Yleisimpiä infektioita sekä terveyskeskuksessa että yliopistollisessa sairaalassa olivat leikkausalueen infektiot, keuhkokuumeet ja virtsatieinfektiot.

Tavallisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen sairaalakustannus oli keskimäärin 7 200 euroa, ja se aiheutti keskimäärin neljä sairaalahoitopäivää. Tekonivelinfektion hoidon sairaalakustannus oli keskimäärin 19 000 euroa, ja se aiheutti keskimäärin 16 hoitopäivää.

Puhto selvitti sairaalainfektioiden määrää sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveyskeskusten että OYS:n vuodeosastoilla. Lisäksi hän analysoi tekonivelleikkauksen jälkeisen tekonivelinfektion hoidon sairaalakustannuksia.

Menetelminä sairaalainfektioiden määrän tutkimiseen käytettiin terveyskeskusvuodeosastoilla yhden päivän otantaa ja yliopistosairaalan vuodeosastoilla kolmen vuoden ilmaantuvuusseurantaa.

LL Teija Puhdon väitöskirja The burden of healthcare-associated infections in primary and tertiary healthcare wards and the cost of procedure-related prosthetic joint infections tarkastetaan Oulun yliopistosta 7.9.2018.

kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkossa.