Sairaalakuolleisuuden viikonloppuilmiötä esiintyy monilla erikoisaloilla

Ilmiölle herkimpiä aloja HUS:ssa ovat gynekologia, neurologia, sisätaudit ja kirurgia.

Sairaalakuolleisuuden viikonloppuilmiötä esiintyy monella erikoisalalla HUS:ssa, ilmenee korva- nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri Morag Tolvin väitöstutkimuksesta.

Tolvi tutki väitöstutkimuksessaan potilasturvallisuutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Tutkimuksessa käytettiin indikaattoreina sairaalakuolleisuutta ja readmissiota eli palaamista sairaalaan kotiutumisen jälkeen.

Sairaalakuolleisuuden viikonloppuilmiöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa viikonloppuna sairaalaan sisäänkirjoitetuilla potilailla on suurempi kuolleisuus kuin arkipäivänä sisäänkirjoitetuilla.

Morag Tolvi totesi, että ilmiötä esiintyy sairaalassa kuolleilla HUS:n yliopistosairaalan päivystyspotilailla seitsemällä erikoisalalla kahdestatoista. Elektiivisillä potilailla viikonloppuilmiötä esiintyi neljällä erikoisalalla.

Vielä 30 päivän sisällä kotiutumisesta viikonloppuna sairaalaan kirjattujen päivystyspotilaiden kuolleisuus oli suurempaa sisätautien erikoisalalla. Viikonloppuna sairaalaan tulleiden elektiivisten potilaiden kuolleisuus oli koholla gynekologian ja neurologian aloilla vielä 30 päivän sisällä kotiutumisesta.

– Ylipäänsä gynekologia, neurologia, sisätaudit ja kirurgia olivat viikonloppuilmiölle herkimmät. Nämä neljä erikoisalaa nousivat esille melkein joka asiassa. Se on järkeenkäypää, koska ne ovat erikoisaloja, joilla potilailla sattuu ja tapahtuu päivystyksellisesti, Morag Tolvi sanoo.

Elektiivisten potilaiden kohdalla ei ole tietoa siitä, onko potilaat leikattu viikonloppuna, onko leikkaukset tehty lisätöinä, vai olivatko he muita sairaampia ja heidät siksi otettiin sairaalaan jo leikkausta edeltävänä päivänä, joka sattui olemaan viikonloppu.

Päiväkirurgian kriteerit toimivat

Tolvi havaitsi myös, että päiväkirurgiassa sairaalaan palattiin ja osastolle jäätiin yön yli harvemmin kuin kansainvälisesti. Hän tarkasteli korva-, nenä- ja kurkkutautien alaa, sekä ortopediaa ja käsikirurgiaa.

– HUS:n päiväkirurgian kriteerit toimivat aika hyvin, Tolvi sanoo.

Sairaalakuolleisuuden viikonloppuilmiötä on tutkittu paljon kansainvälisesti. Britanniassa on todettu, ettei vaikutusta ole sillä, että erikoislääkärimiehitys on sama kaikkina viikonpäivinä.

– Kyseessä on aika vaikea ilmiö. Johtopäätöksiä ei voi vetää toisen sairaalan perusteella, vaan on tutkittava, mitkä ovat oman sairaalan ongelmakohdat, Tolvi toteaa.

Jatkossa hän aikoo tutkia, löytyykö sairaalakuolleisuuden viikonloppuilmiön taustalta diagnoosikohtaisia eroja kuolleisuudessa.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Morag Tolvin väitöstutkimus The weekend effect and readmissions in the Helsinki and Uusimaa hospital district - Patient safety in secondary and tertiary health care tarkastetaan Helsingin yliopistossa 20.11.2020.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.