Sairaanhoidon korvaustaksat verkossa

Yksityisestä sairaanhoidosta perittävien hintojen vertailu helpottuu, kun Kela on laittanut uudet korvaustaksat verkkoon.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausjärjestelmää uudistettiin siten, että lääkärin ja hammaslääkärin palkkioille sekä tutkimukselle ja hoidolle vahvistettiin taksa, joka ilmaisee suoraan asiakkaalle maksettavan korvauksen määrän. Kela vahvistaa taksat niiden perusteiden mukaan, jotka on säädetty valtioneuvoston asetuksessa.

Taksa ei ole yläraja sille, minkä suuruisen palkkion yksityinen terveydenhuollon palvelun tuottaja voi periä potilaalta. Yleensä todellinen palkkio on taksaa suurempi.

Taksauudistus ei vaikuttanut korvauksien tasoon radiologisia ja röntgentutkimuksia lukuun ottamatta. Näistä maksettavat korvaukset pienenivät hieman.

Uudistuksen ansioista on helppo vertailla eri puolella Suomea yksityisistä terveydenhoitopalveluista perittäviä hintoja. Hinnat ovat verkossa.

Asiakas voi katsoa Kelan asiointipalvelussa, paljonko hän on saanut Kelasta korvauksia sairaanhoidosta, lääkkeistä ja matkoista. Asiointipalvelussa voi myös seurata lääke- ja matkakorvausten vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla.

Kuva: Pixmac