Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen laajenee

Tähän asti sairaanhoitajat ovat voineet määrätä lääkkeitä terveyskeskuksissa ja yhteispäivystyksissä.

Toukokuun alusta alkaen sairaanhoitajat voivat määrätä lääkkeitä myös muissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa, joita kunta tai kuntayhtymä järjestää. Tähän asti sairaanhoitajat ovat voineet määrätä lääkkeitä terveyskeskusten avohoidon vastaanotoilla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä.

Laajennus koskee myös palveluita, joita kunta tai kuntayhtymä ostaa ostopalveluna.

Sairaanhoitajan oikeus määrätä lääkkeitä pysyy edelleen rajattuna, kertoo STM. Oikeus määrätä lääkkeitä edellyttää erikoispätevyyttä ja riittävää kokemusta. Toimintayksikön vastaavan lääkärin on laadittava kirjallinen määräys lääkkeistä, joita sairaanhoitaja saa määrätä. Määräyksestä pitää selvitä myös mahdolliset lääkkeiden määräämiseen liittyvät rajoitukset.

Valtio voi maksaa kunnille ja kuntayhtymille korvausta sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Tätä koskeva terveydenhuoltolain muutos tuli voimaan vuoden 2019 alusta.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 11.4.2019.