Sairastettu korona suojaa vakavalta uusinnalta

Aikaisemmin sairastettu COVID-19 suojaa kohtalaisesti myös omikronmuunnoksen aiheuttamalta uusintainfektiolta, ja vakavalta taudilta hyvin.

Aikaisemmin sairastettu COVID-19 suojaa oireiselta uusintainfektiolta. Qatarilaistutkimuksen mukaan suoja on hyvä alfa-, beeta- ja deltamuunnosta vastaan, mutta kohtalaisen hyvä myös omikronia vastaan. Vakavaa tai kuolemaan johtavaa tautia vastaan aikaisemmin sairastettu tauti suojaa hyvin, vaikka uuden infektion aiheuttaja olisi omikronmuunnos.

Alfavariantin aiheuttamaa oireista uusintainfektiota vastaan aikaisemmin sairastettu koronatauti suojasi 90-prosenttisesti. Beetavarianttia vastaan suojavaikutus oli 86 %, deltaa vastaan 92 % ja omikronvarianttia vastaan 56 %. Prosentit eivät juurikaan muuttuneet, vaikka rokotetut suljettiin aineistosta pois.

Vakavalta tai kuolemaan johtavalta uusintainfektiolta aikaisempi tauti suojasi hyvin, jopa omikronmuunnoksen aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan 88-prosenttisesti. Tutkijat eivät valitettavasti analysoineet aikaisemman koronataudin suojavaikutusta sen mukaan, mikä virusmuunnos oli aiheuttanut aikaisemman taudin.

Tutkimus perustui tietokantoihin, joista saatiin tiedot SARS-CoV-2:n PCR-testauksista, rokotuksista, oireisista ja sairaalahoitoon johtaneista koronataudeista sekä kuolemantapauksista Qatarissa koronapandemian alusta lähtien.

Tutkijoiden mukaan heidän aineistonsa edustaa hyvin Qatarin suhteellisen nuorta väestöä. Tutkimusjoukon mediaani-ikä oli reilut 30 vuotta, mikä rajoittaa tulosten yleistettävyyttä vanhempiin ikäryhmiin.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin New England Medical Journal -tiedelehdessä 9.2.2022.

Pertti Saloheimo

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.