Sappikivien ehkäisy laihdutusleikkauksen jälkeen

Sappikivien muodostumista voi ehkäistä ursodeoksikoolihapolla.

Nopea laihtuminen aiheuttaa kolesterolikiviä sappirakkoon noin 10 prosentille potilaista. Nykyisinä laihdutusleikkausten aikoina on pohdittu ehkäisevää hoitoa. Yksinkertainen vaihtoehto olisi poistaa sappirakko aina mahalaukun ohitusleikkauksen yhteydessä, mutta tähän liittyy lisääntynyt komplikaatioriski.

Sappikivien muodostumista voi myös ehkäistä ursodeoksikoolihapolla. Tuoreessa tähystyskirurgian ykköslehdessä tutkittiin asiaa satunnaistetussa sarjassa. Yhteensä 1 432 potilasta jaettiin ennen laihdutusleikkausta joko 6 kuukauden ajaksi profylaktiseen ursodeoksi­kooli­happohoitoon tai lumehoitoon. Seuranta jatkui vuoden leikkauksen jälkeen.

Sappikiviä muodostui 9,7 prosentille potilaista: 6,5 prosentille ursodeoksikoolihappoa käyttäneistä ja 22 prosentille lumeryhmässä. NNT-luku sappikivien ehkäisemiseksi oli 6. Leikkaustekniikka vaikutti jonkin verran sappikivien muodostumiseen.

Pitkäaikaistulokset kuitenkin puuttuvat ja luulen, että ursodeoksikoolihappolääkityksen loppuessa sappikiviä alkaa taas muodostua. Mielenkiintoinen vaihtoehto olisikin tutkia statiinien ehkäisevää tehoa kolesterolisappikiven muodostumiseen bariatrisen kirurgian yhteydessä.

Talha A ym. Cholelithiasis after bariatric surgery, incidence, and prophylaxis: randomized controlled trial. Surg Endosc, verkossa ensin 19.12.2019, doi: 10.1007/s00464-019-07323-7

Hannu Paajanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 13/2020.