Selkäkipuinen jää usein tyhjän päälle

Hoidon jatkuvuuden puute on väitöstutkijan mukaan ongelma.

Moni selkäkipuinen kokee, ettei tule kuulluksi ja ymmärretyksi terveydenhuollossa. Toisaalta yksikin merkityksellinen kohtaaminen saattaa muuttaa suunnan. Myös ammattilaiset tarvitsevat riittävää koulutusta ja tukea toteuttaakseen kokonaisvaltaisempaa, biopsykososiaalista lähestymistapaa kivun hoidossa.

Nämä asiat selviävät terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti Riikka Holopaisen väitöstutkimuksesta, jonka hän teki Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Hän kartoitti kokonaisvaltaisen, biopsykososiaalisen lähestymistavan merkitystä tule-vaivojen hoidossa potilaiden ja fysioterapeuttien näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että sekä fysioterapeutit ja potilaat tunnistivat uuden lähestymistavan erilaisuuden.

– Osalle kokonaisvaltainen lähestymistapa aiheutti alussa vastustusta. Monelle se oli kuitenkin lopulta positiivinen yllätys ja tärkeänä pidettiin sitä, että fysioterapiassa huomioitiin koko ihminen elämäntilanteineen pelkkään kipeään selkään keskittymisen sijaan, Holopainen kertoo tiedotteessa.

Suureksi ongelmaksi näytti Holopaisen mukaan muodostuvan erityisesti se, että potilaat jäivät tyhjän päälle. Terveydenhuoltojärjestelmämme ei mahdollistanut hoidon jatkuvuutta.

Tule-vaivat ovat suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja maailmanlaajuisesti eivätkä nykyiset hoitokäytännöt ole onnistuneet ratkaisemaan tätä ongelmaa. Kivun hoito on usein turhauttavaa sekä potilaille että ammattilaisille.

Uusimmat hoitosuositukset suosittelevat biopsykososiaalista lähestymistapaa tule-vaivojen hoitoon, mutta sen soveltamisessa käytännössä on vielä haasteita.

Tutkimus auttaa hoitopolkujen kehittämisessä

Tutkimuksessa saatua tietoa voidaan Holopaisen mukaan hyödyntää tule-kipuisten kuntoutumista edistävän, merkityksellisen fysioterapian ja siihen liittyvien hoitopolkujen kehittämisessä, esimerkiksi sote-uudistukseen liittyen, sekä kehitettäessä biopsykososiaalisen lähestymistavan oppimista tukevaa koulutusta fysioterapeuteille.

Tutkimukseen osallistuneet fysioterapeutit saivat koulutusta kognitiivisfunktionaalisessa terapiassa (CFT). Heistä 22 haastateltiin yksilöllisesti.

Tutkimukseen haastateltiin 17 henkilöä, jotka olivat saaneet hoitoa alaselkäkipuihinsa ennen fysioterapeuttien saamaa CFT-koulutusta, ja 9 alaselkäkipuista henkilöä, jotka olivat käyneet koulutuksen saaneiden fysioterapeuttien vastaanotolla.

Väitöskirjatutkimus on osa laajempaa professori Jaro Karppisen johtamaa tutkimushanketta.

Riikka Holopaisen väitöskirjan Exploring the meaning of the biopsychosocial approach in the management of musculoskeletal conditions. Patients’ and physiotherapists’ perspective. tarkastustilaisuus on 4. kesäkuuta.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.