Selkeästä puhemallista tukea sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kieleen

Hidastus, korostus ja avainsanojen painotus auttavat sisäkorvaistutteen saaneiden lasten puheenkehitystä.

– Puheenkehityksen tukemiseksi on tärkeää tarjota lapsille selkeä puhemalli. Siinä auttavat esimerkiksi puheen hidastaminen, sävelkulun korostaminen ja avainsanojen painottaminen, toteaa Riitta Ronkainen. Hän selvitti väitöskirjassaan vuorovaikutusta vaikea-asteisesti kuulovammaisten, sisäkorvaistutetta käyttävien lasten puheterapiassa.

Tutkimusaineisto muodostui seitsemän sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen puheterapian videonauhoituksista, jotka kestivät noin 36 tuntia. Erilaisista leikki- ja tehtävätilanteista koostuvan puheterapian tavoitteena on kuuntelutaitojen ja puhekielen kehittyminen.

Puheterapeutti tukee systemaattisesti ja tavoitteellisesti lasten kuuntelutaitojen ja puhekielen kehitystä puheen avainsanojen korostamisen ja runsaan toiston lisäksi eleiden, viittomien ja kehon liikkeiden avulla.

Osassa tilanteista olivat mukana myös lasten vanhemmat.

– Tärkeä havainto oli myös se, että puheterapiaan osallistuessaan lapsen vanhemmat voivat oppia puheterapeutin mallin ja ohjauksen avulla lapsen kieltä kehittäviä käytänteitä, kertoo Ronkainen.

Kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Pantermedia

Juttu on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta