Sepelvaltimo-oireyhtymän rintakipuoire puuttuu useammin naisilta

Alle 55-vuotiaiden potilaiden vähäoireisuus ei ole välttämättä merkki lievästä taudista.

Akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän (ACS) rintakipuoireet puuttuvat useammin naisilta kuin miehiltä, todetaan JAMA Internal Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa. Rintakivuttomuus ei kuitenkaan ole merkki lievästä taudista.

Tutkimuksessa oli mukana 1 015 akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän takia sairaalahoitoon otettua potilasta, joista noin kolmannes oli naisia. Potilaat olivat 55-vuotiaita tai sitä nuorempia, mediaani-ikä oli 49 vuotta.

Rintakipuoireettomuuden sukupuolisidonnaisuus on havaittu aiemmin yli 55-vuotiailla potilailla. Myös alle 55-vuotiaiden ikäryhmässä akuutti sepelvaltimo-oireyhtymä diagnosoidaan ensiavussa väärin useammin naisilla kuin miehillä, ja naisilla on suurempi tautiin liittyvä kuolemanriski.

Rintakipu oli yleisin akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän oire, mutta sitä ei esiintynyt lainkaan 19 prosentilla naisista ja 14 prosentilla miehistä (p = 0,03). Rintakivuttomilla potilailla oli vähemmän muitakin oireita, kuten heikkoutta ja hengenahdistusta. Vähintään yksi muu oire oli kuitenkin 85 prosentilla rintakivuttomista naisista ja 78 prosentilla rintakivuttomista miehistä.

Tulosten perusteella akuuttia sepelvaltimo-oireyhtymää tulisi epäillä myös rintakipuoireettomilla nuorempien ikäryhmien potilailla. Tutkijat esittävät diagnosoinnin avuksi standardoitua listaa kaikista akuutin sepelvaltimo-oireyhtymään liittyvistä oireista.

Tutkimuksessa huomioitiin biologisen sukupuolen ohella sosiodemografiset tekijät, sukupuoli-identiteetti, psykososiaaliset tekijät, liitännäissairaudet, akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän vaikeusaste ja sepelvaltimoahtauman laajuus.

Tiina Lautala
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.