Sosiaali- ja terveysvaliokunta hylkäsi eutanasia-aloitteen

Valiokunta ehdottaa, että elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa pitäisi selvittää tarkemmin.

Kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi keräsi 63 000 allekirjoitusta. Aloite luovutettiin eduskunnalle helmikuussa 2017.

Nyt aloite on edennyt siihen pisteeseen, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut aiheesta valmiiksi mietinnön.

Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteen ehdotuksen eutanasian laillistamisesta.

Sen sijaan sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän tekemään selvitystä.

Selvityksessä pitäisi ottaa kantaa siihen, tarvitaanko uutta säätelyä tai muita toimenpiteitä parantumattomasti sairaan potilaan hyvän hoidon ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi elämän loppuvaiheessa. Selvityksessä pitäisi ottaa huomioon perusoikeudet, rikoslainsäädäntö ja terveydenhuollon henkilöstön asema. Asiantuntijatyöryhmän pitäisi tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.

Valiokunnan mielestä tarvittaisiin lisää laajaa kansalaiskeskustelua ja huolellista eettistä arviointia. Kuolevan ihmisen hoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädännön tarve pitäisi arvioida ehdotettujen selvitysten jälkeen.

Kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.