Sosioekonomiset syyt yhteydessä lähetteeseen vaikean astman arvioimiseksi

Suomessa pääosin hoitoketjut määräävät, kenet lähetetään erikoissairaanhoitoon vaikean astman arvioimiseksi.

Tanskalaistutkimuksessa sosioekonomiset syyt olivat merkittävä selittävä tekijä astmapotilaan lähettämisessä erikoissairaanhoitoon. Kansallisesta rekisteristä löytyi yhteensä 60 534 iältään 18–45-vuotiasta astma­potilasta ja 3 275:n astma arvioitiin mahdollisesti vaikeaksi (2 tablettikortisonikuuria vuodessa tai 1 sairaalahoito astman takia). Heistä 61 % hoidettiin avoterveydenhuollossa.

Erikoissairaanhoitoon lähettämisen todennäköisyys pieneni iän karttuessa 34 %. Miessukupuoli vähensi lähettämistä 25 %. Asuminen kaukana pääkaupunkiseudulta vähensi lähettämistä 30 % ja työttömänä tai työkyvyttömyyseläkkeellä oleminen 25 %. Sen sijaan korkea koulutus lisäsi lähetteen todennäköisyyttä 28 %.

Astman biologiset hoidot kehittyvät koko ajan, ja nykyisin vaikeaan astmaankin voidaan löytää hyvä hoito. Biologista hoitoa astmaan saavat ovat useimmiten iäkkäämpiä, eli ikä ei saa olla rajoittava tekijä. Miehilläkin voi olla vaikea astma eikä sukupuoli saa rajoittaa hoitoa. En myöskään usko, että Suomessa asuinpaikkakunta määrittää sitä, kenet lähetetään vaikean astman takia arvioon erikoissairaanhoitoon.

Suomessa pääosin hoitoketjut määräävät, kenet lähetetään erikoissairaanhoitoon vaikean astman arvioimiseksi ja milloin, eikä sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksesta ole paljonkaan tietoa.

Håkansson KEJ ym. Socioeconomic biases in asthma control and specialist referral of possible severe asthma. Eur Respir J, verkossa ensin 20.5.2021. doi: 10.1183/13993003.00741-2021

Heikki Ekroos

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 33/2021.