Statiineista ei yleensä ole hyötyä terveille vanhuksille

Tutkimuksen seurantajakso kesti kuuden vuoden ajan.

Statiinien hyödyistä ja haitoista vanhusten valtimotautien primaaripreventiossa on varsin vähän tietoa. Aikaisempien satunnaistettujen tutkimusten alaryhmäanalyysien mukaan statiinihoito pienentää hivenen sydäntapahtumien vaaraa myös yli 75-vuotiailla, mutta ei vaikuta heidän kuolleisuuteensa. Uuden tutkimus­analyysin mukaan statiinihoito ei tässä kohderyhmässä ole yleensä hyödyllinen.

ALLHAT-LLT-tutkimuksen analyysissä tutkittiin statiinihoidon vaikutuksia kuolleisuuteen ja sydäntapahtumiin yli 65-vuotiailla verenpainepotilailla (n = 2 867), joilla oli vähintään yksi muu valtimotautien vaaratekijä, mutta ei kliinisiä valtimotaudin ilmentymiä. Potilaiden LDL-kolesterolin lähtötaso oli 3,1–4,9 mmol/l, ja heille aloitettiin avoimessa tutkimuksessa joko pravastatiini annoksella 40 mg päivässä tai jatkettiin tavanomaista hoitoa. Joka kuudes pravastatiinia saanut lopetti lääkkeen käytön seurannan aikana, ja vertailu­ryhmässä puolestaan 29 % potilaista oli aloittanut statiinin käytön.

Sydäntapahtumien ilmaantumisessa ei ryhmien välillä ollut eroa kuuden vuoden seurannassa, mutta yli 75-vuotiaiden potilaiden pravastatiinihoitoon liittyvä kuolleisuusriski oli lähes merkitsevä (HR 1,34, p = 0,07).

Tutkimustulos tukee sitä käsitystä, että uuden statiinihoidon aloittaminen ikäihmisille primaaripreventiolääkkeenä ei ole yleensä hyödyllistä. Aiemmin aloitettua hoitoa ei pidä lopettaa pelkän iän perusteella, ja oireita aiheuttavaan sepelvaltimotautiin sairastuessaan iäkäskin potilas hyötyy statiinihoidosta.

Han BH, Sutin D, Williamson JD ym. Effect of statin treatment vs usual care on primary cardiovascular prevention among older adults. The ALLHAT-LLT randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2017;177:955–65.

Kirjoittaja

Juhani Airaksinen

professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 25–32/2017.