Statiinin sivuvaikutukset ovat usein noseboa

Nosebo-oireet ovat potilaalle todellisia, eikä niitä voi luotettavasti tunnistaa.

Sepelvaltimotautipotilaatkin keskeyttävät usein statiinilääkityksen sivuoireiden takia. Lääkityksen keskeyttäneillä ilmenee valitettavasti huomattavasti enemmän sydäntapahtumia. Uuden tutkimuksen mukaan nosebovaikutus selittää suuren osan oireista.

Tutkimukseen otettiin mukaan 60 potilasta, jotka olivat keskeyttäneet statiinihoidon sivuvaikutusten takia. Heille annettiin 4 lääkepurkkia, jotka sisälsivät 20 mg atorvastatiinia, 4 purkkia lumelääkettä ja 4 tyhjää purkkia. Kukin purkki oli tarkoitettu kuukauden hoitoon satunnaisessa järjestyksessä. Potilaat ­ilmoittivat mobiilisovelluksella päivittäin oiretason (asteikko 0–100) tutkimusryhmälle vuoden kestoisen tutkimuksen ajan.

Oireiden vaikeus ilman lääkettä oli keskimäärin 8,0. Lume- ja statiinilääkityksen aikana oireita ilmeni merkittävästi enemmän, mutta näiden ryhmien välillä ei ollut tilastollista eroa.

Tutkimuksessa siis noin 90 prosenttia statiinihoidon aikana esiintyneistä oireista selittyi nosebovaikutuksella. Tutkimuksen jälkeen puolet potilasta suostui ja pystyi aloittamaan hoidon uudelleen. Erilaiset haitalliset noseboilmiöt yleistyvät informaatioyhteiskunnassa vääjäämättä. Nosebo-oireet ovat potilaalle todellisia, eikä niitä voi luotettavasti tunnistaa. Vähätellä niitä ei pidä.

Wood FA, Howard JP, Finegold JA ym. N-of-1 trial of a statin, placebo, or no treatment to assess side effects. N Engl J Med 2020;383:2182–4.

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 1-2/2021.