STM varmistaa lääkkeiden riittävyyttä

Määräyksillä muun muassa estetään lääkehuoltoketjun kuormittumista.

STM pyrkii varmistamaan määräyksin tarpeenmukaisten lääketilausten toimitukset yhdenvertaisesti apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja koneellisen annosjakelun yksiköihin.

Määräyksillä myös estetään lääkehuoltoketjun kuormittumista ja sellaisten kysyntäpiikeistä johtuvien saatavuushäiriöiden syntymistä, jotka eivät perustu hoidolliseen tarpeeseen.

Lääketukkukauppojen pitää asettaa etusijalle lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden toimitukset apteekeille, sairaala-apteekeille ja koneellisille annosjakeluyksiköille. Jos tämä ei riitä, lääketukkukaupoilla on velvollisuus asettaa lääkemääräyksellä toimitettavat lääkkeet etusijalle.

Apteekeilla on velvollisuus asettaa etusijalle lääkevalmisteiden, lääke­aineiden ja lääkkeiden käyttöön tarvittavien välineiden, tarvikkeiden ja sidetarpeiden tilaukset, joilla varmistetaan apteekin tavanomaisen asiakaskunnan tarpeet.

Apteekkien tulee välttää tarpeettoman suurien lääketilausten tekemistä lääketukkukaupoille hetkellisistä kysyntäpiikeistä huolimatta.

Apteekkien pitää lisäksi varmistaa lääkkeitä toimitettaessa niiden tarkoituksenmukainen käyttö ja toimitus- ja myyntilupaehtojen mukainen luovuttaminen. Lääkemääräystä edellyttävien lääkevalmisteiden osalta toimitus on rajoitettava enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavaan määrään.

Hertta Vierula

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 13/2020.