Stoppi diabetekselle – uudet keinot käyttöön tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi

Tyypin 2 diabetes on jatkuvasti lisääntyvä kansansairaus, jonka pysäyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Stop Diabetes -tutkimushanke tähtää sairastumisten määrän vähentämiseen.

Jopa 30 prosentilla suomalaisista aikuisista on suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Nykyään tiedämme, että diabetesriskiin voi vaikuttaa elintavoilla. Siksi ennaltaehkäisevään työhön kannattaa panostaa – näin on mahdollista välttää moni sairastuminen.

Suurentuneessa riskissä olevat ihmiset tulisi tavoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun ihmisen kasvanut riski havaitaan ajoissa, voidaan diabeteksen kehittymistä viivästyttää tai estää jopa kokonaan ohjaamalla ja tukemalla häntä siirtymään kohti terveellisiä elintapoja. Samalla myös dementian ja sydäntautien riskiä voidaan pienentää.

Stop Diabetes (StopDia) on laaja suomalainen tutkimushanke, joka tähtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen. Tutkimushankkeessa luodaan uusinta tutkimustietoa hyödyntämällä kansallinen toimintamalli hyvinvointia ja terveyttä edistävien elintapojen tukemiseksi.

Tutkimushankkeen rekrytointi vauhtiin – tule mukaan!

Stop Diabetes -tutkimushanke toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella. Tavoitteena on saada mukaan 10 000 suurentuneessa diabetesriskissä olevaa henkilöä.

Oman riskinsä sairastua tyypin 2 diabetekseen voi selvittää helposti Suomessa kehitetyn riskitestin avulla. Testiin vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin, mutta antaa elintärkeää tietoa omasta tilanteesta suhteessa diabetesriskiin. Samalla saa selville, soveltuuko itse tutkimushankkeeseen.

Stop Diabetes -tutkimukseen voit päästä mukaan, jos asut näiden em. kolmen sairaanhoitopiirin alueella, olet 20–70-vuotias ja sinulla on suurentunut diabetesriski. Osana tutkimusta tehdään laboratoriomittauksia ja kyselytutkimuksia. Osa tutkittavista saa käyttöönsä digisovelluksen tukemaan hyvinvointia edistäviä elintapoja. Osalla on sovelluksen lisäksi mahdollisuus saada ohjausta ryhmässä. Hankkeen lopullisena tavoitteena on luoda valtakunnallinen toimintamalli, jonka voi ottaa myöhemmin käyttöön koko maassa.

Hanke käynnistyy helmikuun 2017 aikana. Suurentuneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevia pyritään tavoittamaan laajasti sekä terveydenhuollon asiakaskontakteissa että kaikkialla missä ihmiset liikkuvat. Tapaatko sinä työssäsi henkilöitä, jotka voisivat hyötyä hankkeeseen osallistumisesta? Täytä oheinen verkkolomake niin saat lisätietoa ja materiaalia.

Tutkimushankkeen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä VTT yhteistyössä julkisen terveydenhuollon ja merkittävien yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa.

Pysäytetään tyypin 2 diabetes – jos haluat mukaan hankkeeseen, niin mene sivulle stopdia.fi ja tilaa uutiskirje.

Kirjoittajat:
Marko Uutela
FT

Jaana Lindström
FT

Riia Järvenpää
kehittämispäällikkö

THL
StopDia - tutkimushanke