Sukupuoli vaikuttaa sepelvaltimotaudin oireisiin

Monikansalliseen tutkimukseen otettiin yli 8 000 potilasta.

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet miesten ja naisten sepelvaltimotaudin vaikeusasteessa, oireissa ja vaaratekijöissä merkittäviä eroja. Laajassa tutkimuksessa naisilla on enemmän rintakipuja mutta vähemmän sepelvaltimoahtaumia kuin miehillä silloinkin, kun kuvantamistutkimukset viittasivat merkittävään sydänlihasiskemiaan.

Monikansalliseen tutkimukseen otettiin 8 518 potilasta, joilla todettiin rasituskokeessa kohtalainen tai vaikea sydänlihasiskemia. Selvästä iskemialöydöksestä huolimatta ahtauttavaa sepelvaltimotautia ei todettu TT-kuvauksessa 34,4 %:lla naisista ja 11,3 %:lla miehistä.

Varsinaiseen hoitotutkimukseen satunnaistettiin potilaat, joilla todettiin sepelvaltimoahtaumia. Tässä ryhmässä naisilla on merkittävästi enemmän angina pectoris -oireita, vaikka sydän­lihasiskemia oli perfuusiotutkimuksessa lievempi kuin miehillä. Naisten sepel­valtimotauti oli myös lievempiasteinen; muun muassa 3 suonen tautia todettiin hoitotutkimuksen naispotilaista 36 %:lla ja miehistä 47 %:lla.

Naisten sepelvaltimotaudin ja rinta­kipujen diagnostiikka rasituskokeiden, sydänlihasperfuusiotutkimusten ja oireiden perusteella on haastavaa, joten TT-kuvauksen asema korostuu.

Reynolds HR, Shaw LJ, Min JK ym. Association of sex with severity of coronary artery disease, ischemia, and symptom burden in patients with moderate or severe ischemia: secondary analysis of the ISCHEMIA Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol 2020;5:773–86.

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 35/2020.