Suolen mikrobistolla yhteys tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen?

Helsingin yliopiston DIABIMMUNE-projektissa selvitetään tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen liittyviä mekanismeja.

Suoliston mikrobistolla saattaa olla vaikutusta tyypin 1 diabeteksen tautiprosessin etenemiseen, vaikkakaan ei prosessin käynnistymiseen, osoittaa tuore suomalais-amerikkalainen tutkimus. Tulokset herättävät kysymyksen, voisiko sairauden puhkeamista estää tai viivästyttää suoliston mikrobistoa muokkaamalla.

Helsingin yliopiston DIABIMMUNE-projektissa selvitetään tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen liittyviä mekanismeja. DIABIMMUNE-tutkijat ovat yhteistyössä amerikkalaisen Broad-instituutin tutkijoiden kanssa havainneet tyypin 1 diabetekselle alttiiden lasten suolen mikrobiston kypsymisessä piirteitä, jotka liittyvät diabeteksen tautiprosessiin.

Osalta DIABIMMUNE-lapsista suoliston mikrobiston kehittymistä seurattiin syntymästä kolmen vuoden ikään saakka. Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka terveillä lapsilla mikrobiston lajisto vaihtelikin merkittävästi eri yksilöiden välillä, heidän suolistonsa bakteeriaineenvaihdunta säilyi huomattavan samankaltaisena koko varhaislapsuuden ajan. Terveiden lasten suolibakteeriston monimuotoisuus lisääntyi iän myötä, ja runsaimmin esiintyvät mikrobilajit säilyivät samoina suolen mikrobiston kehittyessä varhaislapsuuden aikana.

Niillä lapsilla, jotka sairastuivat seurantajakson aikana tyypin 1 diabetekseen, suoliston mikrobiston monimuotoisuus väheni merkittävästi diabetesta ennustavien autovasta-aineiden ilmaantuessa. Näitä autovasta-aineita ilmaantuu sairastumisvaarassa olevan yksilön verenkiertoon vuosiakin ennen diabeteksen oireiden ilmaantumista, ja ne ovat ensimmäinen varsin helposti havaittavissa oleva merkki tautiprosessin käynnistymisestä.

Diabetekseen sairastuvilla lapsilla suoliston mikrobiston köyhtyessä haitallisten, tulehdusprosesseihin liitettyjen mikrobien osuus korostui. Lisäksi näiden bakteerien aineenvaihduntatuotteet antoivat viitettä suolistossa vallitsevista tulehdustilaa suosivista olosuhteista.

Tutkimusta johtavan professori Mikael Knipin mukaan tulokset viittaavat siihen, ettei suoliston mikrobistolla ole vaikutusta tyypin 1 diabetekseen johtavan tautiprosessin käynnistymiseen. Sen sijaan tautiprosessin etenemiseen mikrobisto saattaa vaikuttaa.

– Nämä löydökset herättävät kysymyksen, voisiko tautiprosessin etenemistä estää tai viivästyttää muuttamalla sairastumisriskissä olevien lasten suolen mikrobistoa enemmän terveiden lasten mikrobiston kaltaiseksi, hän sanoo.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Cell Host & Microbes-lehden helmikuun numerossa.

Lähde:
Helsingin yliopisto

Kuva:
Panthermedia