Suoliston mikrobisto paljastaa lääkehoidon toimivuuden tulehduksellisissa suolistosairauksissa

Suoliston bakteerit ja hiivat voisivat tulevaisuudessa sopia hyvin mittariksi, kun arvioidaan kannattaako hoitoa aloittaa.

Tulehduksellisista suolistosairauksista kärsivän potilaan suoliston mikrobiston perusteella voidaan ennustaa, hyötyykö potilas kalliista lääkehoidosta vai ei, selviää Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimus vahvistaa myös mikrobistoon suotuisasti vaikuttavien hoitojen keskeisen roolin tulehduksellisissa suolistosairauksissa.

Jos tavanomainen lääkehoito tulehdusta vähentävillä lääkkeillä ei auta, voidaan tautia hoitaa suonensisäisesti annettavalla biologisella TNF-alfan salpaajalla infliksimabilla. Se on vasta-aine, joka estää tulehdustekijä TNF-alfan sitoutumista suolen tulehdussoluihin. Vasta-aine vähentää tulehdusta tehokkaasti ja parantaa taudin tilaa sekä ylläpitää hyvää hoitotasapainoa.

Vaikka infliksimabihoito on usein tehokasta, noin 30–40 prosenttia potilaista voi jäädä ilman hoitovastetta tai menettää hoitovasteen. Luotettavia testejä hoitovasteen ennustamiseksi ei vielä ole saatavilla.

– Toimivan hoitovasteen ennustetestin avulla voitaisiin ohjata lääkityksen valintaa ja välttää lääkkeen turhaa käyttöä, mikä vähentäisi mahdollisia haitallisia sivuvaikutuksia sekä säästäisi terveydenhuollon lääkehoitokustannuksia, tutkijatohtori Eija Nissilä sanoo tiedotteessa.

Ennustetesti mahdollistaisi sopivan hoidon

Helsingin yliopisto ja HUS Vatsakeskus tutkivat yhteistyöprojektissa, voitaisiinko suoliston mikrobistosta löytää infliksimabihoidon vastetta ennustavia tekijöitä.

Tutkimuksessa havaittiin, että jo ennen hoidon aloitusta potilaiden suoliston mikrobistot erosivat useiden eri bakteeri- ja sienilajien osalta toisistaan. Näillä eroilla oli yhteys infliksimabihoidon vasteeseen.

Myös hoidon aikana tapahtuneet suoliston mikrobiston muutokset poikkesivat toisistaan hoitovasteen saavien ja hoitoon reagoimattomien välillä. Potilailla, jotka eivät saaneet vastetta hoidosta, oli suolistossa vähemmän hyödyllisiä tulehdusta vähentäviä Clostridia-sukuun kuuluvia bakteereja sekä enemmän tulehdusta lisääviä bakteereja. Tietyt bakteerilajit suolistossa ennustivat hyvin infliksimabihoitovastetta.

Tulosten perusteella suoliston bakteerit ja hiivat voisivat tulevaisuudessa sopia hyvin mittariksi, kun arvioidaan kannattaako hoitoa aloittaa vai ei.

Nissilän mukaan tällainen ennustetesti mahdollistaisi sopivan hoidon valinnan ja toisi lääkehoitokustannuksissa säästöjä terveydenhuollolle.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.