Suomalaiset luottavat uutismediaan koronatiedon lähteenä

Myös asiantuntijat ja viranomaiset saivat kyselytutkimuksessa hyviä arvioita.

Vastaajista 92 prosenttia luottaa tutkijoihin ja lääkäreihin ja 90 prosenttia Yleisradioon koronauutisoinnissa, ilmenee Helsingin yliopiston tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Tutkijoita, lääkäreitä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta pidetään myös kaikkein hyödyllisimpinä tietolähteinä.

Luottamus uutismediaa kohtaan on vahvaa. Noin 60 prosenttia vastaajista piti uutismediaa yleisesti luotettavana, yksittäiset uutismediat saivat vielä korkeampia arvioita: melko tai erittäin luotettavana piti Yleä 90 prosenttia, Helsingin Sanomia 76 prosenttia ja MTV Uutisia 74 prosenttia vastaajista.

– Luottamus koronauutisointiin on korkeampaa kuin aiemmissa tutkimuksissa havaittu luottamus uutismedioita kohtaan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä kerro yleisemmin luottamuksen kasvusta uutisiin, sanoo tutkimuksen johtaja dosentti Janne Matikainen Helsingin yliopistosta tiedotteen mukaan.

Noin 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että uutismedia on selittänyt, miten toimia koronapandemian oloissa sekä auttanut ymmärtämään koronapandemiaa. Hieman yli puolet (53 %) piti uutisointia asiantuntevana, mutta vastaavasti lähes puolet (43 %) vastaajista oli sitä mieltä, että uutismedia on suurennellut pandemiaa.

Hallitus sai hyvät arviot

Poliitikoista hallitus sai hyvät arviot. Noin 70 prosenttia piti sitä melko tai erittäin hyödyllisenä ja luotettavana tietolähteenä. Oppositiota piti melko tai erittäin hyödyllisenä ja luotettavana tietolähteenä vain noin viidennes.

Uutismedioiden verkkosivut ja mobiilisovellukset olivat tärkein uutislähde (80 % vastaajista), mutta sosiaalinen media oli tärkeä uutislähde vain noin joka viidennelle vastaajalle.

Vain 13 prosenttia ilmoitti, että keskusteleminen koronasta internetissä tai sosiaalisessa mediassa on vastaajalle melko tai erittäin tärkeää.

Virheelliseen informaatioon oli törmätty melko vähän. Eniten sitä olivat vastaajien mukaan jakaneet vieraat ihmiset (35 %) ja vähiten sairaanhoitopiirit (4 %). Noin viidesosa vastaajista oli törmännyt virheelliseen informaatioon sosiaalisen median palveluissa.

– Kiinnostavaa on, että luottamus uutismediaa ja viranomaisia kohtaan on näin voimakasta. Yllättävintä on, että internetin ja sosiaalisen median rooli on puolestaan näin pieni. Kansainvälisiin tutkimuksiin verrattuna suomalaiset kokevat koronaviestinnän ja -uutisoinnin onnistuneen hyvin, toteaa Matikainen.

Tutkimus on osa Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus –tutkimushanketta, jossa tarkastellaan suomalaisten näkemyksiä perinteisen uutismedian ja sosiaalisen median vallasta ja luottamuksesta.

Aineisto kerättiin Taloustutkimuksen internetpaneelista 11.–18.5.2020, ja kyselyyn vastasi 1 354 henkilöä.

Hertta Vierula

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.