Suomenkin laki olisi tuominnut kiinalaistutkijan teon

Rangaistus laittomasta alkioon puuttumisesta on sakko tai enintään vuoden vankeus.

Ihmisalkion geenejä muunnellut kiinalaistutkija He Jiankui on saanut Kiinassa kolmen vuoden vankeustuomion. Vankeuden päälle He sai vajaan 400 000 euron sakot.

Kiinalaisuutistoimisto Xinhuan mukaan tutkijat rikkoivat eettisiä sääntöjä ja johtivat kollegoitaan harhaan tutkimuksen luonteesta.

Jiankuin lisäksi yksi tutkija sai kahden vuoden ja toinen 18 kuukauden vankeustuomion. Kaikki myönsivät syyllisyytensä.

Ryhmä poisti alkioista geenisaksilla eli CRISPR-tekniikalla CCR5-nimisen geenin. Alkiosta syntyi kaksi tyttölasta ja he saivat muuntelusta immuniteetin HIV:lle, isorokolle ja koleralle.

Ihmisen perimän muokkaaminen ennen syntymää herätti valtavan kohun ja se tuomittiin laajasti. Alkioon tehdyt muutokset periytyvät, eikä mikään takaa että he syntyvät terveinä.

Tutkimusvilppiä myös

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof pitää tuomiota tervetulleena.

– Hyvä että Kiinassakin viranomaiset ovat reagoineet eettisesti näin epäilyttävään toimintaan, Spoof sanoo.

Laki olisi Suomessakin tuominnut kiinalaisten tekoja vastaavat toimet. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta sanoo, että tutkimuksen saa käynnistää vain, jos se on saanut alueelliselta eettiseltä toimikunnalta puoltavan lausunnon.

Rangaistus laittomasta alkioon puuttumisesta on sakko tai enintään vuoden vankeus.

Kiinalaistutkijoiden toiminta olisi Spoofin mukaan Suomessa täyttänyt myös tiedevilpin tunnusmerkit.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta valvoo ja ohjeistaa tieteellistä käytäntöä alan itsesääntelyelimenä. Jos sen valvoma tutkinta toteaa vilppiä, rangaistuksen määrää tutkijan työnantaja. Törkeä vilppi saattaisi johtaa maineen menettämiseen, rahoituksen loppumiseen ja viraltapanoon. Päälle tulisi kolmen vuoden karenssi uuden rahan hakemiseen Suomen Akatemialta.

– Professoritasoisten tutkijoiden irtisanomiseen ei ole Suomessa tiettävästi koskaan päädytty, Spoof kertoo.

VTT:n tapauksessa ei vilppiä

Viime aikojen näyttävin epäily koski VTT:n tutkimusprofessoria. Hänen johtamansa tutkimus väitti vuonna 2008, että ykköstyypin diabetes voidaan ennakoida vuosia etukäteen.

Helsingin Sanomien mukaan VTT:n tutkimusryhmässä oli vahvoja epäilyjä siitä, että esimerkiksi Suomen Akatemialta saadun 5,5 miljoonan euron rahoituksen hankkimiseen olisi käytetty vilpillisiä tuloksia.

Epäilyt todettiin aiheettomiksi.

Pekka Nykänen

Julkaistu alun perin Lääkärilehden verkkosivuilla 3.1.2020