Suomessa aletaan tutkia koronavirusepidemian vaikutusta syöpäpotilaisiin

Monikeskustutkimuksessa selvitetään, miten koronavirustartunta vaikuttaa syöpien diagnosointiin, syöpähoitojen aloittamiseen, annettuihin syöpähoitoihin, niiden haittavaikutuksiin sekä potilaiden elämänlaatuun ja elinaikaan.

Suomen yliopistosairaaloiden laajassa yhteistutkimuksessa seurataan koronavirusepidemian vaikutuksia syöpäpotilaisiin ja heidän syöpähoitoihinsa viiden vuoden ajan.

Laajassa monikeskustutkimuksessa selvitetään, miten potilaiden sairastama oireeton tai oireinen koronavirustartunta vaikuttaa syöpien diagnosointiin, syöpähoitojen aloittamiseen, annettuihin syöpähoitoihin, niiden haittavaikutuksiin sekä potilaiden elämänlaatuun ja elinaikaan.

Koronavirustartunnan saaneiden syöpäpotilaiden tilannetta verrataan potilaisiin, joilla ei ole todettu koronavirustartuntaa. Lisäksi tietoja heidän tilanteestaan verrataan aineistoon ennen ja jälkeen epidemian.

Tutkimuksen avulla saadaan tietoa poikkeustilanteiden vaikutuksista pitkäaikaissairaiden hoitoon.

– Vastaavia tilanteita saattaa tulla jatkossakin. Olemme jo nähneet, että koronaepidemiasta on ollut kerrannaisvaikutuksia niin hoitoihin kuin tutkimukseenkin, kertoo tutkimuksesta vastaava professori ja ylilääkäri Sirpa Leppä Helsingin yliopistosta ja HUS:sta tiedotteen mukaan.

Tutkimuksen toisena kansallisena päätutkijana toimii HUS:n Syöpäkeskuksen vs. tutkimusjohtaja Peeter Karihtala.

Potilaita seurataan vuoden 2025 loppuun saakka

Tutkimukseen otetaan kaiken kaikkiaan 800 potilasta, jotka sairastavat rintasyöpää, suolistosyöpää, lymfoomaa tai levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää. Lisäksi mukaan otetaan levinnyttä syöpää sairastavia potilaita, joille suunnitellaan immuno-onkologisia hoitoja. Potilaiden seuranta jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka.

Potilailta otetaan laboratorionäytteitä ja heille tehdään elämänlaatukysely ennen hoidon aloittamista sekä kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Potilaiden hoitotiedot kerätään sairauskertomuksista.

Tutkimuksessa on myös translationaalinen osio, jossa perustutkimuksen havaintoja hyödynnetään tautien toteamisessa ja hoidossa. Tässä osiossa selvitetään potilaiden geneettisten ominaisuuksien, veren välittäjäaineiden ja suoliston mikrobiomin yhteyttä koronavirustartunnan vaikeusasteeseen ja syövän hoitotuloksiin.

Tutkimuksessa ovat mukana HUS:n Syöpäkeskuksen lisäksi syöpätautien klinikat Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, Turun yliopistollisesta keskussairaalasta, Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Hertta Vierula

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.