Suositus: Lapsille makkaraa ja leikkeleitä kohtuudella

Evira, THL ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelevat, ettei alle yksivuotiaille anneta lainkaan makkaraa ja leikkeleitä niiden sisältämän nitriitin vuoksi. Pienille leikki-ikäisille eli 1-2-vuotiaille voi antaa korkeintaan yhden makkara-aterian viikossa ja silloin tällöin leikkeleen.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta VRN suosittelevat, ettei alle yksivuotiaille anneta lainkaan makkaraa ja leikkeleitä niiden sisältämän nitriitin vuoksi. Pienille leikki-ikäisille eli 1–2-vuotiaille voi antaa korkeintaan yhden makkara-aterian viikossa ja silloin tällöin leikkeleen. Myös 3–6-vuotiaiden makkaran ja leikkeiden syöntiä on syytä rajoittaa. Kasvisten ravitsemuksellinen hyöty sen sijaan ylittää niiden sisältämän nitraatin mahdolliset haitat, kunhan niitä käytetään monipuolisesti. Alle yksivuotiaiden ruokavaliossa nitraattia kerääviä kasviksia tulee kuitenkin välttää.

Evira, THL ja VRN ovat tarkentaneet suositusta alle kouluikäisten makkararuokien, leikkeleiden ja nitraattia keräävien kasvisten käytöstä.

Makkaroista ja leikkeleistä annetun suosituksen perustana on näihin tuotteisiin lisätty nitriitti sekä talousvedestä tuleva nitriittialtistus. Lihavalmisteisiin lisätään nitriittiä estämään ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien kasvua ja säilyttämään lihan punainen väri. Suositus ottaa huomioon myös makkaroiden ja leikkeleiden sisältämän kovan rasvan ja suolan.

Suosituksen mukaan alle yksivuotiaiden ruokavaliossa tulee kokonaan välttää makkaraa ja leikkeleitä.

Jos alle kouluikäisten ruokavalioon kuuluu makkaraa ja leikkeleitä, niitä voi syödä yhteensä enintään 150 g viikossa. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi yhtä makkara-ateriaa viikossa ja yhtä leikkelesiivua per päivä tai kahta makkara-ateriaa viikossa tai kahta leikkelettä per päivä.

Pienillä leikki-ikäisillä eli 1–2-vuotiailla määrän on syytä olla pienempi, enintään yksi makkara-ateria viikossa ja leikkele silloin tällöin.

Makkaralla tarkoitetaan ruokamakkaroita kuten nakkeja, grilli- ja lenkkimakkaroita sekä raakamakkaroita, kuten siskonmakkaraa. Leikkeleillä tarkoitetaan leikkelemakkaroita, kuten meetvurstia, balkan- ja lauantaimakkaraa sekä lihaleikkeleitä kuten kinkku-, broileri- ja kalkkunaleikkeleitä. Kinkkukiusaus vastaa makkara-ateriaa.

Kasviksia monipuolisesti

Suosituksen mukaan alle yksivuotiaiden ruokavaliossa tulee edelleen välttää nitraattia luontaisesti kerääviä kasviksia ja niistä valmistettuja tuotteita. Nitraatinkerääjäkasviksia ovat pinaatti, punajuuri, erilaiset lehtisalaatit mukaan lukien kiinankaali ja rucola, tuoreet yrtit, lehtikaali, kyssäkaali, kurpitsa, retiisi, varsiselleri, fenkoli, idut ja juuresmehut.

Hyvien ravitsemuksellisten ominaisuuksiensa vuoksi kasvikset kuuluvat olennaisena osana leikki-ikäisten tasapainoiseen ruokavalioon. Pienellä osalla alle kouluikäisistä lapsista nitraatin hyväksyttävä päivittäissaanti voi satunnaisesti ylittyä. Kasvisten ravitsemuksellisen hyödyn katsotaan kuitenkin ylittävän nitraatista mahdollisesti aiheutuvat haitat. Alle kouluikäisten ravitsemuksessa tulisi käyttää kasviksia monipuolisesti. Nitraattia luontaisesti keräävien kasvisten yksipuolinen käyttö ei ole suositeltavaa.

Uudet suositukset perustuvat Eviran uuteen riskinarviointiin lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille sekä sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 antamiin suosituksiin.Suuret nitraatti- ja nitriittimäärät voivat haitata hapenkuljetusta elimistössä. Nitriittialtistuksen on myös epäilty lisäävän diabeteksen, sepelvaltimotaudin sekä syövän riskiä, mutta tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia eikä suoraa syy-yhteyttä ole toistaiseksi osoitettu. Satunnaiset suuret käyttömäärät eivät ole ongelma, vaan toistuva runsas käyttö.

Eviran riskinarvioinnissa kuluttajalle koituvaa riskiä arvioitiin hyväksyttävien päivittäissaantiarvojen (ADI) perusteella. Lisäainenitraatin ja -nitriitin turvallisuutta ja hyväksyttävää päivittäissaantia arvioidaan EU:ssa uudelleen vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lue lisää: Nitraattia sisältävien kasvisten käyttö alle kouluikäisillä lapsilla
Eviran tiedote 13.12.2013: Elintarvikkeista voi satunnaisesti saada liikaa nitriittiä
Kvantitatiivinen riskinarviointi lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille

Kuva: Panthermedia