Suru puolison kuolemasta lisää tulehdusmerkkiaineita

Tutkimukseen osallistui 99 hiljattain puolisonsa menettänyttä henkilöä.

Puolison menettämiseen liittyy surun laukaisema tulehdusreaktio. Tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa tulehdusmerkkiaineissa eroavaisuuksia koetun surun voimakkuuden mukaan.

Voimakasta surua kokeneilla puolisonsa menettäneillä pro-inflammatoristen ­sytokiinien IFN-γ, IL-6 ja TNF-α pitoisuudet veressä olivat suuremmat kuin vähemmän surua menetyksen jälkeen kokeneilla. Leskillä, joilla ilmeni enemmän masennusoireita, pro-inflammatoristen sytokiinien tasot olivat korkeammat kuin vähemmän masennusoireita raportoineilla.

Tutkimukseen osallistui 99 hiljattain puolisonsa menettänyttä henkilöä. Osallistujien terveyttä, masennusoireita ja surun voimakkuutta kartoitettiin kyselylomakkein ja heistä otettiin verinäyte, josta mitattiin T-solujen mitogeenistimuloitua sytokiinien eritystä.

Bootstrap-menetelmän perusteella masennus ei vaikuttanut välittävänä tekijänä surun ja tulehdusreaktion välillä. Puolison menetykseen liittyvä suru ja masennus aiheuttavat pro-inflammatoristen sytokiinien lisääntymisen toisistaan riippumatta.

Inflammaatiolla on merkittävä rooli depression kehittymisessä ja depressio aiheuttaa tulehdusreaktion. On myös mahdollista että korkeat pro-inflammatoriset sytokiinitasot voimistavat surureaktiota. Puolison menettäneet ovat alttiita sydän- ja veri­suonitapahtumille, ja inflammaatio voi olla yksi selittävä tekijä.

Lähde: Fagundes C, Brown RL, Chen MA ym. Grief, depressive symptoms, and inflammation in the spousally bereaved. ­Psychoneuroendocrinology 2018;100:190–7.

Kirjoittaja:

Nina Kaseva

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 50–52/2018.