Suru puolison kuolemasta lisää tulehdusmerkkiaineita

Tutkimukseen osallistui 99 hiljattain puolisonsa menettänyttä henkilöä.

Suru puolison kuolemasta lisää tulehdusmerkkiaineita Kuva 1 / 1

Puolison menettämiseen liittyy surun laukaisema tulehdusreaktio. Tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa tulehdusmerkkiaineissa eroavaisuuksia koetun surun voimakkuuden mukaan.

Voimakasta surua kokeneilla puolisonsa menettäneillä pro-inflammatoristen ­sytokiinien IFN-γ, IL-6 ja TNF-α pitoisuudet veressä olivat suuremmat kuin vähemmän surua menetyksen jälkeen kokeneilla. Leskillä, joilla ilmeni enemmän masennusoireita, pro-inflammatoristen sytokiinien tasot olivat korkeammat kuin vähemmän masennusoireita raportoineilla.

Tutkimukseen osallistui 99 hiljattain puolisonsa menettänyttä henkilöä. Osallistujien terveyttä, masennusoireita ja surun voimakkuutta kartoitettiin kyselylomakkein ja heistä otettiin verinäyte, josta mitattiin T-solujen mitogeenistimuloitua sytokiinien eritystä.

Bootstrap-menetelmän perusteella masennus ei vaikuttanut välittävänä tekijänä surun ja tulehdusreaktion välillä. Puolison menetykseen liittyvä suru ja masennus aiheuttavat pro-inflammatoristen sytokiinien lisääntymisen toisistaan riippumatta.

Inflammaatiolla on merkittävä rooli depression kehittymisessä ja depressio aiheuttaa tulehdusreaktion. On myös mahdollista että korkeat pro-inflammatoriset sytokiinitasot voimistavat surureaktiota. Puolison menettäneet ovat alttiita sydän- ja veri­suonitapahtumille, ja inflammaatio voi olla yksi selittävä tekijä.

Lähde: Fagundes C, Brown RL, Chen MA ym. Grief, depressive symptoms, and inflammation in the spousally bereaved. ­Psychoneuroendocrinology 2018;100:190–7.

Kirjoittaja:

Nina Kaseva

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 50–52/2018.

Oletko jo lukenut nämä?