Suuri annos D-vitamiinia ei tuonut lisäsuojaa syövältä ja sydäntaudeilta

40 ja 80 mikrogramman annokset olivat turvallisia, eikä sivuvaikutuksissa ollut eroa ryhmien välillä. 

Suosituksia suurempien D-vitamiiiniannosten käyttö viiden vuoden ajan ei suojannut syövältä eikä sydän- ja verisuonitaudeilta.

Suosituksia merkittävästi suurempien D–vitamiiniannosten käyttö viiden vuoden ajan ei vaikuttanut sydän– ja verisuonitautien tai syöpien ilmaantumiseen tai kokonaiskuolleisuuteen ikääntyneillä.

Itä–Suomen yliopistossa  toteutetussa Finnish Vitamin D Trial (FIND) –tutkimuksessa satunnaistettiin ikäihmisiä viiden vuoden ajaksi joko lumevalmisteryhmiin tai ryhmiin, jotka saivat joko 40 tai 80 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä (Virtanen J ym. Am. J. Clin. Nutr. 4.1.2022).

Kaikki tutkittavat saivat halutessaan käyttää omaa D-vitamiinivalmistettaan korkeintaan 20 mikrogrammaa vuorokaudessa, joka oli tutkimuksen alussa suositus tälle ikäryhmälle. Tutkittavilla ei ollut tutkimuksen alussa sydän- tai verisuonitautia tai syöpää, jotka olivat tutkimuksen päätutkimusaiheita. Valtaosalla D–vitamiinitaso oli hyvä jo tutkimuksen alussa.

Viiden vuoden aikana 119 tutkittavaa sairastui sydän- ja verisuonitautiin, 129 tutkittavalla diagnosoitiin syöpä ja 19 menehtyi. Tapahtumien määrissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä. D-vitamiiniannokset osoittautuivat turvallisiksi, sillä ryhmien välillä ei havaittu eroja sivuvaikutuksissa.

FIND-tutkimuksen havainnot ovat hyvin linjassa muiden vastaavien tutkimusten kanssa, joissa on nähty, ettei suosituksia suurempien D-vitamiiniannosten monivuotisella käytöllä ole merkittävää vaikutusta sydän- ja verisuonitautien tai syöpien ilmaantumisen riskiin, jos elimistön D-vitamiinitila on jo valmiiksi hyvä.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.