Sydänfilmimuutokset voivat ennustaa valtimotautitapahtumia ja eteisvärinää verenpainetautia sairastavilla

Useiden sydänfilmimuutosten esiintyvyys oli suurempi verenpainetautia sairastavilla kuin niillä, joilla oli normaali verenpaine.

Verenpainetautia sairastavilta suositellaan sydänfilmin ottamista sydänlihaksen liikakasvun havaitsemiseksi. Myös useat muut sydänfilmimuutokset näyttivät ennustavan valtimotautitapahtumia ja eteisvärinää verenpainetautia sairastavilla. Nämä havainnot teki LL Arttu Lehtonen väitöstutkimuksessaan. Tutkimuksen perusteella lääkäreiden olisi hyvä olla tietoisia sydänfilmimuutoksista, jotka ovat yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskiin verenpainetautia sairastavilla.

Sydämen vasemman kammion liikakasvuun viittaavien sydänfilmimuutosten tiedetään lisäävän sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskiä verenpainetautia sairastavilla. Monien muidenkin sydänfilmimuutosten on aiemmin näytetty ennustavan valtimotautitapahtumia ja eteisvärinää väestössä.

– Tutkimuksia näiden muutosten esiintyvyydestä ja ennusteesta verenpainetautia sairastavilla on kuitenkin vähän, vaikka lähes kaikilta verenpainetautia sairastavilta otetaan jossakin vaiheessa sydänfilmi, kertoo Arttu Lehtonen tiedotteessa.

Useat sydänfilmimuutokset olisi hyvä ottaa huomioon verenpainetautia sairastavan potilaan sydänfilmin tarkastelussa.

– Havaitsimme, että useiden sydänfilmimuutosten esiintyvyys oli suurempi verenpainetautia sairastavilla kuin niillä, joilla oli normaali verenpaine. Lisäksi sydänfilmimuutosten esiintyvyys suureni verenpainetason noustessa. Kohonnut verenpaine oli myös yhteydessä tiettyjen sydänfilmimuutosten ilmaantuvuuteen seurannan aikana, Lehtonen sanoo.

Lisää tutkimusta tarvitaan

Tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että vasemman kammion liikakasvuun viittaavien sydänfilmimuutosten ohella useat muutkin sydänfilmimuutokset ennustavat tulevia valtimotautitapahtumia ja eteisvärinää verenpainetautia sairastavilla.

– Näiden sydänfilmimuutosten arviointi voisi olla erityisen hyödyllistä lääkäreille verenpainetautia sairastavien sydän- ja verisuonitautitapahtumien riskin arvioinnissa, Lehtonen sanoo tiedotteen mukaan.

Hän huomauttaa, että vaikka tutkimuksen perusteella useat sydänfilmimuutokset näyttivät olevan yhteydessä huonompaan ennusteeseen verenpainetautia sairastavilla, yksittäisten sydänfilmimuutosten lisäarvo sydän- ja verisuonitautitapahtumien ennustamisessa suhteessa jo vakiintuneisiin riskitekijöihin näytti olevan melko vähäinen.

Tämän vuoksi tarvitaan Lehtosen mukaan lisää tutkimusta sydänfilmimuutosten todellisen ennusteellisen ja hoidollisen arvon määrittämiseksi.

Tutkimusaineistoon kuuluivat suomalaiset Terveys 2000 ja Terveys 2011 -tutkimukset. Tutkittaville tehtiin kotihaastattelu ja perusteellinen terveystarkastus. Vuonna 2011 kaikki elossa olleet Terveys 2000 -tutkimukseen osallistuneet kutsuttiin seurantatutkimukseen ja seurantatutkimus toteutettiin pääpiirteissään samalla tavalla kuin Terveys 2000 -tutkimus.

LL Arttu Lehtosen väitöskirja Electrocardiographic changes in hypertension tarkastettiin Turun yliopistossa 3. joulukuuta.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.