Sydänkuolemat ovat yleisempiä rintasyövän sairastaneilla

Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden huolellinen hoito on tässä potilasryhmässä tarpeen.

Rintasyövän ennuste on hyvä, mutta valitettavasti rintasyövän sairastaneiden riski kuolla muihin sairauksiin, etenkin sydän- ja verisuonisairauksiin, on suurentunut.

Amerikkalaistutkimuksessa oli mukana 628 rintasyövän sairastanutta naista, joita oli seurattu 25 vuoden ajan. Verrokkikohortissa oli 3 140 naista. Rintasyövän sairastaneiden muu kuin syöpäkuolleisuus oli suurempi kuin verrokkiaineistossa. Riski oli suurin niillä potilailla, joiden syöpädiagnoosista oli kulunut yli 15 vuotta. Etenkin riski kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin oli suurempi. Kun rintasyöpädiagnoosista oli yli 8 vuotta, sydänkuoleman riski oli kaksinkertainen. Estrogeenireseptoripositiivisuus oli yhteydessä sydänkuoleman riskiin.

Sydän- verisuonisairauksille altistavat tekijät, kuten lihavuus, verenpainetauti, diabetes ja liikkumattomuus, ovat yleisiä myös rintasyövän sairastaneilla. Solunsalpaajat, sädehoito ja aromataasin­estäjät lisäävät riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden huolellinen hoito on tässä potilasryhmässä tarpeen.

Ramin C, Schaeffer M, Zheng Z ym. All-cause and cardiovascular disease mortality among breast cancer survivors in CLUE II, a long- standing community-based cohort. J Natl Cancer Inst, verkossa ensin 7.7.2020. doi: 10.1093/jnci/djaa096

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 45/2020.