Syöpäjärjestöt: Kohdunkaulasyövän seulonta tulisi ulottaa 65-vuotiaisiin

Helsinki on yksi harvoista kunnista, jossa iäkkäät ovat mukana seulontaohjelmassa.

Syöpäjärjestöjen tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa olisi hyödyllistä kutsua kohdunkaulasyövän seulontaan kaikki 65-vuotiaat naiset.

Tällä hetkellä kohdunkaulasyövän seulontaan kutsutaan Suomessa kaikki 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Joissakin kunnissa seulonnat on ulotettu koskemaan myös 25- ja/tai 65-vuotiaita.

Helsinki on yksi harvoista kunnista, jossa 65-vuotiaat ovat olleet mukana seulontaohjelmassa jo vuosia.

Uuden tutkimuksen mukaan seulonnan jatkaminen 65 ikävuoteen saakka on Helsingissä ollut vaikuttavaa. Seulontaan kutsutuilla oli lähes 50 prosenttia pienempi kohdunkaulasyöpäkuolleisuus 65 ikävuoden jälkeen verrattuna niihin, joille ei ole tarjottu mahdollisuutta osallistua seulontaan.

Kohdunkaulasyövän seulonnan on jo aiemmissa tutkimuksissa todettu toimivan paremmin vanhemmilla kuin nuoremmilla naisilla.

Tutkimuksessa tarkasteltiin helsinkiläisiä seulontaan kutsuttuja naisia 24 vuoden ajan ja verrattiin heidän kohdunkaulasyövästä johtuvaa kuolleisuuttaan sellaiseen väestöön, joka ei ollut saanut kutsua. Vertailussa otettiin huomioon alueiden väliset erot syöpäriskissä.

– Myös osa yli 65-vuotiaista todennäköisesti hyötyisi seulonnan jatkamisesta vielä seulontaohjelman yleisen lopettamisiän jälkeen. Jatkaminen voisi olla järkevää esimerkiksi seulontaan epäsäännöllisesti osallistuneilla tai aiemmin poikkeavia tuloksia saaneilla naisilla, kertoo Suomen Syöpärekisterin tutkija Maiju Pankakoski tiedotteessa.

Kirjoittaja
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva
Pixmac

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 27.3.2019.