Syöpälääke olaratumabin myyntilupa perutaan

Lääke ei pidentänyt elossaoloaikaa.

Fimea peruuttaa syöpälääke olaratumabin myyntiluvan. Olaratumabin kauppanimi on Lartruvo.

Olaratumabi on tarkoitettu pitkälle edennyttä pehmytkudossarkoomaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, jos parantava leikkaus- tai sädehoito ei ole mahdollinen eikä potilas ole saanut aiempaa doksorubisiinihoitoa. Pehnmytkudossarkooma on hyvin harvinainen syöpä.

Euroopan lääkevirasto EMA suositteli myyntiluvan peruuttamista, koska lääke ei yhdessä doksorubisiini-solunsalpaajan kanssa pidennä pehmytkudossarkoomapotilaiden elossaoloaikaa verrattuna pelkkään doksorubisiiniin.

Lääkevalmisteella on ollut ehdollinen myyntilupa Euroopan Unionin alueella vuoden 2016 marraskuusta lähtien. Tammikuussa 2019 EMA suositteli, että uusien potilaiden hoitoa ei olaratumabilla aloitettaisi. Suomessa on ollut yksittäisiä olaratumabihoitoa saavia potilaita.

Fimea suosittelee Lartruvo-hoitoa saavia potilaita ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriinsä jatkohoito-ohjeita varten.

EMA:n arviointi perustuu 3 ANNOUNCE -tutkimustuloksiin.

Kirjoittaja
Minna Pihlava
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 29.4.2019.