Syöpälääkehoidoista kognitiivista haittaa

Syöpälääkehoitoja saaneet potilaat kertovat kärsivänsä väsymyksestä ja keskittymisvaikeuksista.

Kirjallisuudessa on keskusteltu ”chemobrain”-ilmiöstä, vaikka näyttö ilmiön luonteesta on ollut ristiriitaista. Näyttää siltä, että potilaat tietävät mistä puhuvat: rintasyöpä­potilaiden kognitiivinen suorituskyky näyttää heikkenevän hoidon jälkeen, kun terveillä verrokeilla suorituskyky pysyy ennallaan.

Amerikkalaistutkimuksessa oli ­mukana 580 rintasyöpään sairastunutta naista, verrokkiryhmässä oli 363 tutkittavaa. Tutkittaville tehtiin useita kognitiivista suorituskykyä mittaavia testejä, osa tietokoneella, osa paperilla ja osa puhelimen kanssa.

Syöpälääkehoitoja saaneiden rintasyöpäpotilaiden suorituskyky heikkeni merkittävästi hoidon aikana ja se oli edelleen matalalla tasolla 6 kuukautta hoidon jälkeen. Lääkehoidot vaikuttivat myös muistiin. Antrasykliiniä saaneilla löydökset olivat samanlaisia kuin muilla, mutta muiden yksittäisten lääkeaineiden osuutta ei tämän tutkimuksen perusteella pystytty analysoimaan.

Masennus ja ahdistuneisuus heikentävät kognitiivisia taitoja, mutta tässä tutkimuksessa kognitiivista heikenty­mistä todettiin myös sellaisilla potilailla, joilla masennusta tai ahdistuneisuutta ei ollut.

Lääkehoitoja tarvitaan syövän hoidossa, mutta hoitojen haitat ovat vakavia. On tärkeää kohdentaa hoidot oikeisiin potilasryhmiin, eikä raskaita lääkehoitoja pidä antaa silloin, jos hyöty on vain marginaalista. Hoitojen pitkäaikais­haitoista ja niiden ehkäisystä ja hoidosta pitäisi saada enemmän tietoa.

Lähde: Janelsins M, Heckler C, Peppone L ym. Longitudinal trajectory and characterization of cancer-related cognitive impairment in a nationwide cohort study. J Clin Oncol, verkossa ensin 21.9.2018. doi: 10.1200/JCO.2018.78.6624

Teksti: Sirkku Jyrkkiö

Kuva: Fotolia

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 50–52/2018.