Syöpäpotilaiden leikkaukseen pääsyssä viiveitä tiukkojen koronarajoituksien maissa

Leikkauksen siirto ei vaikuttanut kasvaimen leikkauskelpoisuuteen.

Kiinteiden syöpäkasvainten ­hoidossa kirurgialla on keskeinen rooli. Koronapandemian aikana syöpäleikkauksia on ollut tarkoitus jatkaa normaaliin tapaan. Käytännössä kuitenkin pandemian aiheuttama kuormitus on monissa maissa johtanut syöpä­leikkauksien viivästymiseen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 466:n syöpää hoitavan sairaalan 20 006 ­syöpäpotilaan leikkaukseen pääsyä 61 maassa. Potilaat sairastivat 15:tä eri syöpä­tyyppiä. Maat jaettiin kolmeen kate­goriaan sen perusteella, kuinka tiukat rajoitustoimet olivat käytössä.

Kaikista potilaista 10 % joutui odottamaan syöpäleikkaukseen pääsyä yli 23 viikkoa. Jos maassa oli käytössä vain lieviä rajoituksia, lähes kaikki potilaat pääsivät suunnitellusti leikkaukseen ja vain pienen joukon leikkauksia jouduttiin siirtämään. Keskitasoisten rajoitusten maissa syöpäleikkauksista siirrettiin 5,5 %, täyden sulun maissa jopa 15 % eli ­leikkauksien siirto koski joka seitse­mättä potilasta.

Tässä tutkimuksessa leikkauksen siirto ei vaikuttanut kasvaimen leikkauskelpoisuuteen. Vasta pidemmän seurannan jälkeen voidaan arvioida, minkä­lainen merkitys viiveillä on potilaiden selviytymiseen.

COVIDSurg Collaborative. Effect of COVID-19 pandemic lockdowns on planned cancer surgery for 15 tumour types in 61 countries: an international, prospective, cohort study. Lancet Oncol, verkossa ensin 5.10.2021. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(21)00493-9

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 43/2021.