Syöpärekisterin ennakkotilastoista puuttuu syöpiä, joista ei ole patologin varmistusta

Syöpärekisteri aloitti uusien syöpien ennakkotilastojen julkaisun.

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut ensimmäistä kertaa uusien syöpien ennakkotilaston.

Uusia syöpiä todettiin ennakkotilaston mukaan vuonna 2019 kaikkiaan 33 400, joka on 6 prosenttia eli 2 300 syöpätapausta vähemmän kuin ennuste. Tämä selittyy pääosin toteamisen ja raportoinnin viiveillä.

Ennakkotilastoon on kirjattu 5 100 naisten rintasyöpää, 5 170 eturauhassyöpää ja 1 770 ihomelanoomaa. Tapausmäärät ovat linjassa ennusteiden kanssa.

Sen sijaan uusista haimasyövistä arvioidaan puuttuvan noin 500 syöpää eli 44 prosenttia kokonaismäärästä.

Keuhkosyöpätilastoista puuttuu arviolta 15 prosenttia uusista tautitapauksista eli noin 430 syöpää.

Puutteita ennakkotilastoissa selittää se, että näistä syövistä ei ole useinkaan ole saatavilla patologin tekemää kudos- tai solunäytevarmistusta. Patologian ilmoitustiedot toimitetaan Syöpärekisterin mukaan kattavasti ja yleensä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hoitoilmoitus- ja kuolintiedot täydentävät tietoja myöhemmin, joten rekisterin kattavuus on varsinaista syöpätilastoa tehdessä hyvä.

Kliinisissä syöpäilmoituksissa puutteita

Rekisteröinnin haasteet liittyvät lääkärin tekemiin kliinisiin syöpäilmoituksiin.

Ne ovat ainoa tapa koota tiedot syövän tarkasta toteamisajasta sekä täydelliset levinneisyystiedot toteamishetkellä.

Tiedoilla on merkitystä Suomen syöpätaakan kuvaamisessa, mutta esimerkiksi levinneisyystiedot puuttuvat edelleen noin 60 prosentista syövistä.

Tietojen saamista on yritetty parantaa muun muassa sähköisen raportoinnin parantamisella ja yhteistyöllä kliinisten laaturekistereiden kanssa.

Vuoden 2019 varsinainen syöpätilasto ja uusi syöpäraportti julkaistaan huhtikuussa 2021.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.