Syövän hoidon lääkekustannukset kasvaneet voimakkaasti

Syövän kustannukset Suomessa -verkkotyökalulla syövän kustannuksia voi tarkastella esimerkiksi diagnoosi- ja maakuntakohtaisesti.

Syövän hoidon lääkekustannukset ovat kasvaneet Suomessa lähes 90 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2020. Niiden osuus syövän kokonaiskustannuksista kasvoi 23 prosentista 38 prosenttiin.

Samaan aikaan kuitenkin vuodeosastohoidon kustannukset jatkavat vähenemistään, kun hoito siirtyy polikliiniseksi. Samoin sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset pienenevät.

Kokonaiskustannusten kasvu on pysynyt maltillisena, keskimäärin 3,3 prosentissa vuotta kohden. Kustannusten kasvu johtuu pääosin kasvaneesta potilasmäärästä.

Nämä tiedot löytyvät Syöpäsäätiön ja Nordic Healthcare Groupin yhteistyössä toteuttamasta Syövän kustannukset Suomessa - verkkotyökalusta, joka on nyt päivitetty uusin vuoden 2020 tiedoin.

Kaikille avoin työkalu tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille tietoa syövän hoidon kustannuksista, niiden kehityksestä ja alueellisista eroista.

Eri syöpien kustannuskehitys on erilainen

Kustannuskehitys eri syövissä poikkeaa merkittävästi, sillä eri syöpien hoitomenetelmät kehittyvät eri tahtia. Esimerkiksi viime vuosina keuhkosyövän ja virtsaelinsyöpien kustannukset ovat kasvaneet. Kasvun taustalla on erityisesti sairaalalääkkeiden kustannusten kasvu.

Rintasyövän kustannusten viime vuosien kasvu on puolestaan peräisin sekä sairaalalääkkeiden että Kelan korvaamien lääkkeiden kustannusten kasvusta. Eturauhassyövän kustannusten kasvu johtuu Kela-korvattujen lääkkeiden kustannusten kasvusta.

Syövän havaitsemiseen ja hoitoon on tarjolla yhä enemmän uusia menetelmiä. Kustannuksissa on myös merkittäviä alueellisia eroja.

– Kuva kustannusten kehityksestä ajantasaistui. Lähivuosina onkin syytä erityisen tarkasti seurata, millaista hyötyä potilaille saadaan eri menetelmistä ja mikä on kustannusvaikuttavin tapa kehittää syövän diagnostiikkaa ja hoitoa, sanoo Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen tiedotteessa.

Syövän kustannukset -sovellus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi diagnoosi- ja maakuntakohtaisesti syövän kustannuksia. Se purkaa kustannukset muun muassa erikoissairaanhoidon, lääkkeiden, kuntoutuksen, matkojen ja sairauspäivärahojen muodostamiin osuuksiin.

Kokonaiskustannuksissa huomioidaan sekä suorat hoitokustannukset että epäsuorat kustannukset, kuten sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkkeet.

Sovelluksessa suorite- ja kustannustiedot kerätään THL:n ja Kelan rekistereistä. Suomen Syöpärekisteristä saadaan tiedot syöpäkuolleisuudesta, 5-vuotiselossaololuvuista ja uusien tautitapausten määristä.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.