Syövän immunoterapian annostelu päiväaikaan

Tutkimuksessa oli mukana levinnyttä melanoomaa sairastavia potilaita.

Ihmisen puolustusjärjestelmä toimii vuorokausirytmin mukaan, mutta yksityiskohtia tunnetaan huonosti. Esimerkiksi veren valkosolujen määrä vaihtelee vuorokausirytmin mukaan. Immuuniaktivaation vapauttajat aktivoivat puolustusjärjestelmää tuhoamaan syöpäsoluja. Näyttää siltä, että immunoterapia kannattaa antaa potilaalle päiväaikaan.

Tutkimuksessa oli mukana 299 levinnyttä melanoomaa sairastavaa potilasta. Tutkittavat saivat ipilimumabia, nivolumabia tai pembrolitsumabia tai näiden yhdistelmää, vähintään neljä hoitokertaa.

Jos tutkittava oli saanut 20 % infuusioista myöhemmin kuin klo 16.30, hoitotulos oli huonompi. Illalla hoitoja saaneet elivät 4,8 vuotta (mediaani), kun taas päivällä hoidon saaneessa ryhmässä mediaanielinaikaa ei seuranta-aikana saavutettu. Analyysi oli luonteeltaan retrospektiivinen.

Havainto on mielenkiintoinen ja muistuttaa siitä, että ihmisen puolustusjärjestelmän toimintaa pitäisi ymmärtää paremmin, jotta immunoterapian hyödyt voidaan optimoida.

Qian D, Kleber T, Brammer B ym. Effect of immunotherapy time-of-day infusion on overall survival among patients with advanced melanoma in the USA (MEMOIR): a propensity score-matched analysis of a single-centre, longitudinal study Lancet Oncol 2021; 22:1777–86.

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.