Taaperoikäisen ruutuajalla yhteys autismikirjon häiriön kaltaisiin oireisiin

Epidemiologiseen monikeskustutkimukseen rekrytoitiin syntymän yhteydessä yli 2 000 lasta.

Terveen taaperon tulisi leikkiä ja liikkua, ei viettää aikaa ruudun äärellä. Yhdysvaltalaisessa kohorttitutkimuksessa todettiin yhteys varhaislapsuuden ruutuajan ja myöhemmin ilmenevien autismikirjon häiriön kaltaisten oireiden välillä (neurokognitiiviset puutteet, aistipoikkeavuudet, kielen­kehityksen vaikeudet). Vastaava yhteys liittyi vähäiseen huoltajan ja lapsen yhteisleikkiin.

Epidemiologiseen monikeskustutkimukseen rekrytoitiin syntymän yhteydessä 2 152 lasta (51 % poikia). 12 kuukauden iässä selvitettiin, katsoivatko lapset televisiota tai videoita, ja kysyttiin huoltajalta lapselle lukemiseen käytetystä ajasta ja lapsen kanssa leikkimisestä. Lisäksi 18 kuukauden iässä kartoitettiin lapsen ruutuaikaa. Autismikirjon häiriön oireita arvioitiin validoidulla kysely­lomakkeella (M-CHAT-R). Tilastollisissa analyyseissä huomioitiin mm. äidin synnytysikä, lapsen sukupuoli, talouden tulotaso, etninen tausta ja huoltajan englannin kielen taito.

Lapsilla, jotka leikkivät päivittäin vanhemman kanssa, ilmeni vähemmän autismikirjon häiriön kaltaisia oireita 2 vuoden iässä, mutta autismikirjon häiriön riskissä ei todettu eroa. Lapsilla, jotka katsoivat televisiota tai videoita 12 kuukauden iässä, todettiin enemmän autismikirjon häiriön kaltaisia oireita 2 vuoden iässä, mutta ei lisääntynyttä autismikirjon häiriön riskiä. Myös keskosena syntyminen, perheen matalampi tulotaso ja etninen tausta olivat yhteydessä lisääntyneeseen autismikirjon oireiden ilmaantumiseen. Tutkijat eivät havainneet yhteyttä 18 kuukauden iän ruutuajan ja 2 vuoden iässä ilmenneiden autismikirjon häiriön oireiden ilmenemisen välillä. Myöskään lapselle lukemisen (päivittäin vs. harvemmin) 12 kuukauden iässä ei vaikuttanut autismikirjon häiriön oireiden ilmenemiseen.

Heffler KF, Sienko DM, Subedi K ym. Association of early-life social and digital media experiences with development of autism spectrum disorder-like symptoms. JAMA Pediatr, verkossa ensin 20.4.2020. doi: 10.1001/jamapediatrics.2020.0230

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 34/2020.