Taiteellinen luovuus altistaa psykiatrisille häiriöille

Luovuutta synnyttävät geneettiset tekijät saattavat sivuvaikutuksena altistaa psykiatrisille sairauksille.

Jo pitkään on otaksuttu, että taiteellinen luovuus on yhteydessä vakaviin psykiatrisiin sairauksiin. Aiemmissa tutkimuksissa syy-seuraussuhteet ovat kuitenkin jääneet hämäriksi: altistaako taiteilijana työskentely ja siihen usein yhdistetty boheemi elämäntapa psykiatrisille sairauksille, ryhtyvätkö psykiatriseen häiriöön sairastuneet tavallista useammin taiteilijoiksi vai onko luovuus ­itsessään yhteydessä psykiatrisiin sairauksiin?

Ruotsalais-brittiläinen tutkimusryhmä selvitti aiheesta tähän saakka laajimmassa väestötutkimuksessa, onko luovien alojen opiskelu lukiossa tai korkeakoulussa yhteydessä myöhempiin psykiatrisiin sairauksiin. Opiskelijat valittiin kohderyhmäksi, koska psykiatriset sairaudet alkavat useimmiten vasta opiskeluajan jälkeen.

Luovat alat määriteltiin kahdella tavalla: laaja määritelmä kattoi kaikki taidealat, ja suppea määritelmä kattoi kuvataiteen, musiikin, tanssin, teatterin, mediatuotannon ja muotisuunnittelun. Suppea määritelmä jaettiin edelleen kuvataiteisiin ja esittäviin taiteisiin. Väestöpohjana oli 4 454 763 syntyperäistä ruotsalaista, joista 194 039 oli opiskellut luovaa alaa laajan ja 50 288 suppean määritelmän mukaan. Tutkimuksessa käytettiin sairaaloiden potilastietoja, miehillä puolustusvoimien älykkyys­mittauksia (n = 1 680 414) ja sellaisten luovia aloja opiskelleiden sisarusten tietoja, jotka itse eivät opiskelleet luovia aloja (n = 147 477). Tuloksia kontrolloitiin iän, sukupuolen, älykkyyden (miehet), perhetaustan (sisarukset) ja korkeimman saavutetun koulutustason suhteen.

Luovien alojen opiskelu lisäsi riskiä sairastua psykiatrisiin häiriöihin. Kuvataiteita opiskelleiden sairastumisriski oli suurempi kuin esittäviä taiteita opiskelleiden.

Tutkijat päättelivät, että taiteellinen luovuus on yhteydessä psykiatrisiin häiriöihin. Luovuutta synnyttävät ­geneettiset tekijät saattavat sivuvaikutuksena altistaa kantajansa ­psykiatrisille sairauksille. Tulosten perusteella opiskelijaterveydenhuollon kannattaa panostaa erityisesti taideaineita opiskelevien mielenterveys­palveluihin. Toisaalta vakavissa psykiatrisissa häiriöissä kyky hyödyntää erilaisia luovia terapiamuotoja, kuten taide- ja musiikkiterapia, saattaa olla keskimääräistä parempi.

MacCabe JH, Sariasian A, Almqvist C ym. Artistic creativity and risk for schizophrenia, bipolar disorder and unipolar depression: a Swedish population-based case-control study and sib-pair analysis. Br J Psychiatry, verkossa ensin 26.4.2018. doi: 10.1192/bjp.2018.23

Teksti: Tero Taiminen

Kuva: Fotolia