Talvi passivoi pohjoissuomalaisia tyttöjä

Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa nuorten tyttöjen hyvinvointiin, toteaa tuore väitöstutkimus.

Erityisesti talvi vaikuttaa negatiivisesti pohjoissuomalaisten tyttöjen hyvinvointiin, toteaa tuore väitöstutkimus Oulun yliopistosta. TtM Varpu Wiensin väitöstutkimuksen mukaan luontoyhteydellä ja vuodenajoilla on suuri merkitys. Ne nousivat tutkimuksessa esimerkiksi perhesuhteiden ja ystävyyssuhteiden sekä terveyden rinnalle.

Tutkimukseen osallistui 153 Lapin maakunnassa asuvaa 13-16-vuotiasta tyttöä.

Talvisin tytöt kokivat olonsa alavireiseksi ja passiiviseksi. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että koulunkäynti ei suju, opetetut asiat eivät jää mieleen ja halukkuus liikkua vähenee.

– Pimeys ja kylmyys koettiin rajoittavina. Myös säänmukaisesti pukeutuminen oli vaikeaa, kertoo Varpu Wiens.

Luonto vaikuttaa tutkimuksen mukaan myös harmonisoivasti ja eheyttävästi nuoren hyvinvointiin. Talven positiivinen vaikutus tuli selkeimmin esille vasta kevättalveen liittyen. Positiivisina tutkittavat mainitsivat esimerkiksi talvilajit.

– Kevättalvella valoisuus lisääntyy, selittää Wiens tulosta.

Wiens toivoo, että nuorten hyvinvointia tarkasteltaisiin esimerkiksi kouluterveydenhuollossa nykyistä laajemmasta näkökulmasta, kokonaisvaltaisesti.

– Mukautuminen elinympäristön muutoksiin ja sen vaikutus mielialaan tulisi huomioida esimerkiksi ennaltaehkäisevässä työssä.

Wiens väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 14.12.2018.

Kirjoittaja:

Tiiamari Pennanen

Toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivulla 10.12.2018.