Tamperelainen tekonivelsairaala houkuttelee potilaita Helsingistä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tekonivelsairaala Coxa arvioi hoidon tarpeen nyt Helsingissäkin. Potilaiden houkuttelu on jo tuottanut tulosta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tekonivelsairaala Coxa avasi tammikuussa poliklinikkavastaanoton Helsinkiin. Potilaiden houkuttelu muista sairaanhoitopiireistä tuottaa tulosta: tammikuusta lähtien koko maasta on kertynyt jo noin 70 lähetettä.

– Arvioimme, että nykyresurssein pystymme vastaanottamaan noin 500 potilasta lisää tänä vuonna. Jos tarvetta on, vastaamme kysyntään resursseja lisäämällä, kertoo Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen.

Coxan Helsingin toimipisteeseen voi tulla yksityispotilaana hoidon tarpeen arviointiin. Jos potilaalla on jo toimenpidelähete, joka mahdollistaa hoitopaikan vapaan valinnan, vastaanotolle tullaan leikkaavan lääkärin arviointiin. Tällöin kotikunta maksaa sekä vastaanoton ja leikkauksen, ja potilaan maksettaviksi jäävät hoitopäivämaksut sekä Kelan omavastuun jälkeiset matkakulut.

– Viimevuotisen selvityksemme mukaan suomalaiset näyttävät tuntevan yhä varsin huonosti oikeutensa valita erikoissairaanhoito mistä tahansa maan sairaalasta, Tarmo Martikainen pahoittelee.

Coxaan leikkausta joutuu jonottamaan parisen kuukautta, kun muualla pääsy leikkaukseen voi kestää jopa puolitoista vuotta.

– Meille pääsyn ratkaisee kuitenkin hoidon tarve, joten kaikki potilaat arvioidaan lääketieteellisin perustein maksajasta riippumatta, Martikainen toteaa.

Coxan lisäksi myös TAYS Sydänsairaala markkinoi palveluja muissa sairaanhoitopiireissä asuville potilaille.

Lue lisää: Sote-bussi ojassa

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 11/2014.