Tarkistuslista vähentää uusien verenpainepotilaiden hoidon puutteita

Väitöstutkimuksen tulosta on jo voitu hyödyntää Keski-Suomen perusterveydenhuollon hoitokäytännöissä.

Hoitomenetelmiä kehittämällä olisi mahdollista tehokkaasti ehkäistä kohonneen verenpaineen aiheuttamia lisäsairauksia ja kuolemia. Myös hoidon haitallisia vaikutuksia elämänlaatuun on mahdollista vähentää.

– Väitöskirjatutkimuksessa osoitettiin, että hoidon aloituksen tarkistuslistan avulla voitiin parantaa uusien verenpainepotilaiden hoitoon liittyvää tietotaitoa, kertoo LL Aapo Tahkola tiedotteessa.

Verenpainetasot sekä sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisriski paranivat sekä tutkimusryhmässä että vertailuryhmässä merkittävästi ensimmäisen lääkehoitovuoden aikana.

Huomionarvoista kuitenkin oli, että alle puolet kaikista potilaista saavutti hyvän verenpaineen hoitotasapainon ja samaan aikaan koettu elämänlaatu heikkeni hieman. Tarkistuslistan käyttö ja hoidon tueksi aloitettu tekstiviestituki eivät parantaneet verenpaineen hoitotavoitteisiin pääsyä vertailuryhmään nähden, mutta tutkimuspotilaat kokivat välineet hyödyllisiksi ja niiden jatkokehittäminen vaikuttaa perustellulta.

Tahkolan mukaan erityisen merkittävä havainto oli oikean hoitotavoitteen asettamisen ja tavoitteen tiedossa olon parantuminen tutkimusryhmässä noin kaksinkertaiseksi vertailuryhmään nähden. Myös hoitotuloksen tarkistamisesta sopiminen parani selkeästi.

Verenpaineen kotiseurantakäytäntö laajaan käyttöön Keski-Suomessa

Väitöskirjatutkimus toteutettiin terveydenhuollon arkiympäristössä 2015–2018. Tutkimukseen osallistui 118 tutkimuspotilasta kahdeksasta terveyskeskuksesta ja työterveyshuollon yksiköstä Keski-Suomessa. Puolet tutkimuskeskuksista satunnaistettiin toteuttamaan uudenlaista verenpaineen hoidon aloitusta ja puolet tavanomaista hoitoa. Seuranta-aika oli 12 kuukautta.

Tutkimuksen tuomaa lisääntynyttä ymmärrystä verenpaineen hoidon haasteista on voitu suoraan hyödyntää Keski-Suomen perusterveydenhuollon hoitokäytäntöjen kehittämisessä. Esimerkiksi tutkimushankkeessa luotu verenpaineen kotiseurantakäytäntö on otettu laajaan käyttöön Keski-Suomen terveysasemilla.

– Hoidon aloituksen tarkistuslista voisi olla sovitettavissa osaksi lääkäreiden käyttämiä potilastietojärjestelmiä, pohtii Tahkola tiedotteen mukaan.

– Tämä voisi parantaa kohonneen verenpaineen hoidon aloituksen laatua, erityisesti huomioiden hoitotavoitteiden yhä nopeampi päivittyminen yhä yksilöllisempään suuntaan.

LL Aapo Tahkolan väitöskirja Check and support – Enhancing the treatment of hypertension in primary care tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 3. joulukuuta.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.