Teholtaan alentunut rokote suojaa, mutta ei välttämättä katkaise epidemiaa

Tietoa eri koronarokotteiden tehosta Etelä-Afrikan varianttia vastaan tarvitaan lisää.

Rokotteen antamaa suojaa väistävät koronavirusvariantit voivat viedä rokottamisen päämäärää kauemmas, mutta kyse ei ole siitä, etteivät ne suojaisi lainkaan. Näin näkee THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

– Pelottelu sillä, etteivät rokotteet antaisi mitään suojaa, ei pidä paikkaansa immunologisten tutkimusten perusteella, mutta jos rokote ei suojaa lievältä taudilta eikä viruseritykseltä, virus liikkuu edelleen, Nohynek sanoo.

– Rokote suojaa todennäköisesti hyvin vakavalta taudilta, mutta väestön immuniteetin kannalta, kun viruksen kulku haluttaisiin pysäyttää, varianttien vaikutus tulee esiin.

Solusitoinen immuniteetti ei vähentynyt

Astra Zenecan koronarokotteen heikentynyt teho koronaviruksen eteläafrikkalaista varianttia B.1.351 vastaan on herättänyt huolta. NEJM:ssa julkaistussa tutkimuksessa Astra Zenecan rokote antoi vain 10 prosentin suojan lievää tai keskivaikeaa COVID-19-infektiota vastaan, jos sen aiheuttaja oli eteläafrikkalainen muunnos.

– Tässä tutkimuksessa oli mukana vain nuorempia ikäryhmiä, ei vanhempia. Nuorilla on ollut lievää tai keskivaikeaa tautia. Siitä ei ole reaalimaailman tietoa, miten rokote estää vakavaa tautia, joka on vanhemmissa ikäryhmissä yleisempää, Nohynek sanoo.

– Tiedämme, että vasta-aineilla on suuri merkitys silloin, kun puhutaan lievistä limakalvoilla olevista infektioista, mutta kun halutaan estää vakavia infektioita, solusitoisella immuniteetilla on suuri merkitys. Kun on katsottu Astra Zenecalla rokotettujen ihmisten soluja, solusitoinen immuniteetti ei ole oleellisesti muuntunut: T-solut tunnistavat edelleen B.1.351-muuntoviruksen ne epitoopit, jotka ovat suojan muodostumisen kannalta tärkeitä. Tästä voisi tehdä johtopäätöksen, että rokotettu on kuitenkin suojassa vaikealta tautimuodolta, Nohynek sanoo.

Janssen-Cilagin rokotteen on todettu tehoavan Etelä-Afrikan varianttiin kohtuullisen hyvin. Kyseisen tutkimuksen tuloksia ei kuitenkaan voi verrata Astra Zenecan tehotutkimukseen, koska tutkimuspopulaatio on erilainen ja siinä on mukana myös vanhempia ihmisiä. Myös tapausmääritykset lievän, keskivaikean ja vakavan taudin välillä ovat jonkin verran erilaiset tutkimusten välillä, samoin kuin se, mitkä tekijät vaikuttivat virusnäytteen ottamiseen.

Modernan ja Pfizer-Biontechin rokotteista on olemassa laboratoriotutkimuksia, joissa on havaittu että vasta-ainetasot ovat jonkin verran alentuneita, mutta soluvasteet eivät ole muuntuneet Etelä-Afrikan varianttia vastaan.

Tuoreita tehotutkimustietoja Yhdysvalloista

Astra Zenecan rokotteesta on aivan tuoreita tehotutkimustietoja Yhdysvalloista: sen teho on 79 prosenttia COVID-19 tautia vastaan ja 100 prosenttia vakavaa tautia vastaan. Teho oli yhtä hyvä myös iäkkäillä ja eri etnisiin ryhmiin kuuluvilla. Tutkimuksessa oli liki 32 500 osallistujaa, jotka oli satunnaistettu saamaan rokotetta tai lumetta suhteessa 2:1. Kyseisessä tehotutkimuksessa ei tutkittu tehoa Etelä-Afrikan varianttia vastaan, jota Yhdysvalloissa esiintyy vähän.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.