Tekoäly auttoi tutkijoita selvittämään tupakoinnin ja syöpäkuolleisuuden yhteyttä

Tupakoivien syöpäpotilaiden kuolleisuus on suurempi kuin tupakoimattomien.

Tupakoivien syöpäpotilaiden kuolleisuus on suurempi kuin tupakoimattomien, osoittaa Turun yliopistollisen sairaalan syöpäklinikalla tehty, tekoälyohjelmaa hyödyntänyt tutkimus (Karlsson A ym. ESMO open 3.6.2021).

– Kun tarkastelimme potilaiden tilannetta viiden vuoden kuluttua syöpädiagnoosista, tupakointia jatkaneista miehistä vain noin puolet oli elossa ja naisista 62 prosenttia. Tupakoimattomista potilaista molemmissa ryhmissä elossa oli jopa 75 prosenttia potilaista, Tyks syöpäklinikan erikoislääkäri Eetu Heervä kertoo tiedotteessa.

Ero tupakoivien ja tupakoimattomien potilaiden välillä oli selvä lukuisissa eri syövissä. Heervä mainitsee tärkeimpinä keuhkon, pään ja kaulan alueen syövät sekä vatsan ja suoliston syövät. Lisäksi savuttomuus voi vaikuttaa sairauden kulkuun muun muassa rintasyövän sekä eturauhasen ja virtsateiden syövissä, leukemioissa ja ihomelanoomaan sairastuneilla potilailla.

Kannustus savuttomuuteen osaksi hoitoa

Yksi havainnoista oli, että potilaat, jotka lopettivat tupakoinnin saatuaan syöpädiagnoosin, elivät jopa 1,2 vuotta kauemmin kuin ne syöpäpotilaat, jotka jatkoivat polttamista.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä lopettaa tupakointi. Tupakoinnin lopettamisesta syövän toteamisen jälkeen on tutkimuksemme mukaan hyötyä riippumatta sairauden levinneisyydestä, potilaan iästä tai toimintakyvystä, Heervä kertoo.

Hän näkee, että tuen tupakoinnin lopettamiseen tulisi aina kuulua syöpäpotilaan hoidon suunnitteluun.

Miltei 30 000 potilaan poikittaistutkimus vertaili tekoälyohjelman avulla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina 2009–2018 hoidettujen syöpäpotilaiden sairauskertomuksia tietoon siitä, olivatko potilaat tupakoijia. Kyseessä on kansainvälisesti ensimmäinen laaja tutkimus, joka käsittelee tupakoinnin haitallisuutta syöpäpotilaille.

– Tutkimuksemme osoittaa, että tekoälyyn pohjaavalla tekstianalytiikalla on mahdollista kerätä laajoja tietoja tupakoinnin vaikutuksista syöpäpotilaiden sairauden kehittymiseen, Heervä sanoo.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.