Tekoäly kirittää aivosairauksien yksilöllisen hoidon tutkimusta

Työkalu tunnistaa lääkäreiden kertomusteksteistä hoidon kannalta oleellisia ilmauksia.

Kansallisen neurokeskuksen ja Tiedon yhteisprojektissa tekoäly tunnistaa lääkäreiden saneluihin pohjautuvista kertomusteksteistä sairauden hoidon kannalta oleellisia, tutkimusryhmän määrittelemiä ilmauksia ja sanayhdistelmiä.

Ilmaukset toimivat niin sanottuina ongenkoukkuina, joihin tarttuu datamassasta oikeanlaista tietoa. Irrotettu tieto on tutkijoiden käytössä reaaliaikaisesti tutkimustyötä varten.

Työkalu pohjautuu Tiedon kehittämään analytiikkaratkaisuun.

Neurokirurgi ja dosentti Joonas Haapasalo TAYS:sta toteaa tiedotteessa, että työkalun avulla tutkijalla on mahdollisuus analysoida nopeasti ja tehokkaasti potilasjoukkoja ja tehdä kliinisesti merkittäviä havaintoja. Tekoälyn avulla voidaan myös valikoida tutkimuskäyttöön kiinnostavia potilasjoukkoja. Potilasjoukoista saatuja kliinisiä tietoja voidaan yhdistää tietoihin potilaalta leikkauksessa poistetusta kasvainkudoksesta.

Projekti lähti liikkeelle siitä, että TAYS:n ja kansallisen neurokeskuksen aivokasvainryhmä halusi kerätä tutkimuspotilaisiin liittyvää dataa suoraan kertomusteksteistä tutkimustyön nopeuttamiseksi. Perinteisesti sairauksien tutkimuksessa iso osa tutkijan ajasta on mennyt tietojen manuaaliseen keräämiseen sairauskertomuksista, jotka useimmiten perustuvat lääkärien tekemiin saneluihin.

Projektissa Tiedon asiantuntijat ja tutkimusryhmän kliinikot tekivät yhteistyötä tekoälyn opettamiseksi. Esimerkiksi epilepsiaa ei saneluissa tavallisesti kuvata sanalla "epilepsia" vaan teksteistä voi löytyä sanoja "kouristelu" ja "epileptinen kohtaus". Tekoäly oppii vaihtoehtoisia ilmauksia data-asiantuntijan ohjauksessa tutkijoiden tarpeiden pohjalta.

Tavoitteena on, että aivokasvainpotilaiden dataa voitaisiin hyödyntää tutkimuskäytössä tehokkaammin, jotta aivosairauksiin voitaisiin luoda yksilöllistettyjä täsmähoitoja.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 18.9.2019.