Tekoälyä käytetään päivystyksessäkin

Jos potilaan oireet viittaavat päivystykselliseen vaivaan, ohjelma antaa ohjeen soittaa, tulla päivystykseen tai soittaa hätäkeskukseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelukunta­yhtymä Soitessa Keski-Pohjanmaalla tekoäly on otettu käyttöön päivystyksen hoidon tarpeen arvioinnissa. Klinik Heathcare Solutionsin Oireapu-palvelun algoritmi tekee ensimmäisen kartoituksen potilaan vaivasta Soiten nettisivuilla.

Jos oireet viittaavat päivystykselliseen vaivaan, ohjelma antaa ohjeen soittaa, tulla päivystykseen tai soittaa hätäkeskukseen. Päivystyksessä ammattihenkilö tekee vielä lain vaatiman hoidon tarpeen arvioinnin. Algoritmin ensiarvio toimii sairaanhoitajan tukena.

Jos vaiva ei ole päivystyksellinen, potilaaseen ollaan yhteydessä terveyskeskuksesta parin päivän kuluessa.

Toiveena on, että hoitajat vapautuisivat ruuhkautuneesta puhelinpalvelusta hoitotyöhön. Palvelun toivotaan myös selkiyttävän hoitopolkuja niin, että potilaat eivät päätyisi päivystykseen, jos oireet eivät sitä vaadi.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

kuva: Sami Perttilä

Julkaistu Lääkärilehdessä 16/2018.