Tekstiviestit eivät lisää syövän lääkehoitoon sitoutumista

Tutkimuksessa oli mukana 702 amerikkalaista postmenopausaalista rintasyöpäpotilasta.

Haittojen tiedetään heikentävän rintasyöpäpotilaiden halukkuutta käyttää aromataasinestäjiä liitännäishoitona riittävän pitkään, vaikka ne vähentävät uusiutumisriskiä merkittävästi. Haitat voivat olla hankalia: vaihdevuosioireiden voimistuminen, nivelsäryt ja jäykkyys sekä luukato ja sen seurauksena syntyvät luunmurtumat. Satunnaistetussa tutkimuksessa selvitettiin, voitaisiinko potilaita kannustaa jatkamaan lääkitystä tekstiviestimuistutuksilla, mutta vaikutusta ei ollut.

Tutkimuksessa oli mukana 702 amerikkalaista postmenopausaalista rintasyöpäpotilasta. Heillä oli ollut aromataasinestäjä käytössä yli 30 päivän ajan, kun heidät satunnaistettiin saamaan kannustavia tekstiviestejä kahden viikon välein 36 kuukauden ajan. Toiselle ryhmälle tekstiviestejä ei lähetetty. Lääkehoidon jatkumista kysyttiin potilailta ja lisäksi virtsasta määritettiin lääkkeen metaboliitit.

Kolmen vuoden seurannan jälkeen molemmissa ryhmissä puolet potilaista käytti lääkettä. Aika lääkkeen lopettamiseen oli samanlainen kummassakin ryhmässä.

Sähköinen viesti ei näytä kannustavan potilasta lääkkeen käytön jatkamiseen. Digisovellukset tuovat monenlaista helpotusta viestintään potilaan ja ammattilaisen välille, mutta ne eivät automaattisesti paranna hoidon laatua.

Hersman D, Unger J, Hillyer G ym. Randomized trial of text messaging to reduce early discontinuation of adjuvant aromatase inhibitor therapy in women with early-stage breast cancer: SWOG S1105. J Clin Oncol 2020, verkossa ensin 5.5.2020. https://doi.org/10.1200/JCO.19.02699

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 23/2020.