Terapia keskeytyi monella koronarajoitusten alettua

Kelan kyselyyn ­vastanneista ­terapeuteista 86 prosenttia otti etäkuntoutuksen ­käyttöön.

Kelan tutkijat selvittivät koronaepidemian vaikutusta terapioiden keskeytyksiin.

Rajoitukset estivät terapeuttien pääsyn hoiva- ja palvelukoteihin ja monissa tapauksissa myös kouluihin, päiväkoteihin tai työpaikoille.

Joidenkin kehitysvammaisten ja ­autististen lasten ja nuorten etäterapia ei onnistunut esimerkiksi haastavan käyttäytymisen, karkailun, levottomuuden tai asiakkaan etäyhteydestä kieltäytymisen takia.

Moni maahanmuuttajataustainen ­lapsi jäi ilman kuntoutusta. Terapeutilla ja lasten vanhemmilla ei ollut yhteistä kieltä, eikä tulkkipalveluja ollut saatavilla.

Kaikilla ei ole tarvittavaa tekniikkaa käytössä.

Osalle rauhallisen tilan järjestäminen etäterapiaan ei kotona onnistunut.

Osa terapian keskeyttäneistä psykoterapia-asiakkaista koki vointinsa niin ­hyväksi, että he arvioivat tulevansa toimeen ilman terapiaa ja ovat halunneet kokeilla taukoa ja selviytymistä sen aikana ja sopineet jatkamisesta myöhemmin kasvokkain.

Uusia terapioita ei vastaajien mukaan juuri aloitettu koronakriisin alettua, koska aloitus etänä koettiin haastavaksi. Moni terapeutti ei myöskään halunnut päättää kuntoutusjaksoa etänä, vaan ­terapia jäi tauolle.

Kysely tehtiin toukokuussa

Kelan tutkijat selvittivät kuntoutuksen keskeyttämisen syitä toukokuussa 2020 tehdyllä kyselytutkimuksella. Kyselyyn vastasi yhteensä 905 fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeuttia, neuropsykologia sekä psykoterapeuttia.

Vastanneista suurin osa oli ammatiltaan joko psykoterapeutteja (29 %) tai fysioterapeutteja (28 %).

Kyselyyn vastanneista terapeuteista 41 prosenttia ei jatkanut kriisin aikana kasvokkaista kuntoutusta. 86 prosenttia otti etäkuntoutuksen käyttöön vähintään joidenkin asiakkaiden kanssa. Joka viides raportoi, että yhdenkään asiakkaan terapia ei jäänyt toteutumatta ­koronakriisin aikana. Kolmella prosentilla kaikkien asiakkaiden terapia jäi ­toteutumatta.

Eniten terapioita jäi kokonaan toteutumatta fysioterapeuttien ja vähiten psykoterapeuttien asiakkailta.

Etäkuntoutusta suositeltiin

Kun koronakriisi alkoi, sosiaali- ja terveysministeriö, sairaanhoitopiirit, kunnat ja Kela ohjeistivat kuntoutuksen ­toteutusta. Kasvokkaista kuntoutusta ­rajattiin ja etäkuntoutusta suositeltiin.

Kasvokkainen yksilöterapia oli mahdollista asiakkaan ja terapeutin yhteisellä sopimuksella. Toisaalta jotkut työnantajat ja yksittäiset terapeutit linjasivat, että kasvokkaista kuntoutusta ei toteuteta. Jotkut eivät sallineet etäkuntoutusta.

Esimerkiksi Kela rajoitti ohjeissaan allasterapian toteutusta, mikä ei ollut muutoinkaan mahdollista uimahallien ollessa kiinni. Samoin ratsastusterapia, ryhmäkuntoutus ja laitoskuntoutus ­olivat tauolla.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 37/2020.