Terveellinen ruokavalio saattaa suojata ennenaikaiselta synnytykseltä

Tutkijat päättelevät, että vaikka tutkimus ei tuota varmaa tietoa syy-­seuraussuhteista, tulokset tukevat nykyisiä ravitsemussuosituksia.

Norjassa on käynnissä laaja odottavia äitejä, perheitä ja syntyviä lapsia koskeva kohorttitutkimus. Vuosina 1999–2008 lasta odottaneet äidit kutsuttiin mukaan tutkimukseen, ja 40,6 % heistä suostui mukaan seurantaan. Odottaville äideille ja perheille tehdyistä kyselyistä saatuja tutkimustietoja yhdistetään rekistereistä saataviin tietoihin.

Äidit kutsuttiin mukaan kirjeellä raskauden ensimmäisen rutiininomaisen kaikututkimuksen yhteydessä. Äitejä pyydettiin vastaamaan ravitsemusta koskevaan kyselyyn, johon sisältyi 255 kysymystä. Tutkijat jalostivat ruoka­kysymyksistä 58 ravintoryhmää, joiden mukaan he jaottelivat ruokavaliot kolmeen pääryhmään. Järkevä ruokavalio sisälsi paljon vihanneksia, hedelmiä, öljyjä, vettä ruokajuomana, täysjyvätuotteita ja kuitupitoista leipää. Tutkijat nimesivät länsimaiseksi ruokavalion, jossa korostuivat suolaiset ja makeat naposteltavat, vaalea leipä, jälkiruuat ja lihajalosteet. Kolmas ruokavalio nimettiin perinteiseksi, ja sille tyypillisiä ruoka-aineita olivat perunat, kala ja kastikkeet.

Ruokavaliota koskevaan analyysiin otettiin mukaan 66 000 raskaana olevaa kohorttiin kuuluvaa naista, joiden raskauden kestotieto löytyi syntymärekisteristä. Poissulkukriteereitä olivat moni­sikiöisyys, äidin diabetes ja aikaisempi ennenaikainen synnytys. Tutkijat huo­mioivat analyyseissa monia tulokseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä kuten äidin ikä, koulutus, paino, liikunta-­aktiivisuus ja tupakointi.

Kun kaikki tunnistetut tulokseen vaikuttavat tekijät oli analyyseissa otettu huomioon, ruokavaliolla näytti olevan itsenäistä vaikutusta raskauden kulkuun. Se kolmannes äideistä, joilla järkevän ruokavalion piirteet korostuivat eniten, koki ennenaikaisen synnytyksen harvemmin kuin se kolmannes, joilla nämä ruoka­valion piirteet korostuivat vähiten. Myös perinteinen ruokavalio näytti suojaavan ennenaikaiselta synnytykseltä. Länsi­mainen, epäterveellinen ruokavalio ei kuitenkaan yhdistynyt ennenaikaisiin synnytyksiin.

Kyseessä on havainnoiva tutkimus, johon sisältyy virhelähteitä. Toisaalta asiaa on lähes mahdotonta tutkia ­kokeellisella asetelmalla. Kohorttiin ­mukaan tulleet äidit olivat vanhempia, paremmin koulutettuja ja tupakoivat ­harvemmin kuin odottavat äidit keskimäärin. Tutkijat päättelevät, että vaikka tutkimus ei tuota varmaa tietoa syy-­seuraussuhteista, tulokset tukevat nykyisiä ravitsemussuosituksia. Monipuolisella, terveellisellä ruokavaliolla saattaa olla vaikutusta myös raskauden kulkuun.

Englund-
gge L, Brantsæter AL, Sengpiel V ym. Maternal dietary patterns and preterm delivery: results from large prospective cohort study. BMJ 2014;348:g1446. doi: 10.1136/bmj.g1446.

Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 15/2014.