Terveiden odottajien neuvolakäynnit vähenevät

Terveiden odottajien neuvolakäynnit vähenevät Kuva 1 / 1

Uudet äitiysneuvolasuositukset esittävät terveiden odottajien neuvolakäyntien ­vähentämistä. Muutos merkitsee myös lääkärintarkastusten vähenemistä.

Jatkossa tukea aiotaan suunnata ­entistä enemmän esimerkiksi päihteiden käyttäjille, mielenterveysongelmista kärsiville odottajille ja muihin riskiraskauksiin.

Kansallisen äitiyshuollon asiantuntijaryhmän suositusten tarkoituksena on yhtenäistää neuvoloiden työtapoja eri puolilla maata ja tasoittaa siten terveyseroja. Edelliset ohjeet ovat vuodelta 1999.

– Tavoitteena on vähentää terveiden, hyvinvoivien raskaana olevien naisten neuvolakäyntejä nykyisestä. Käyntien määrä suunnitellaan yksilöllisesti, ­ryhmän asiantuntijasihteeri, erikois­tutkija Reija Klemetti THL:stä kertoo.

Klemetin mukaan kyse ei ole säästöistä.

– Tarpeen mukaisilla lisäkäynneillä ­resurssit kohdennetaan jatkossa aiempaa paremmin niille odottajille, jotka tarvitsevat eniten tukea ja seurantaa.

Uusia seulontatutkimuksia

Äitiysneuvolaan ehdotetaan myös uusia immunisaatioon ja infektioihin liittyviä seulontatutkimuksia. Nykyiset seulontatutkimukset säilyvät suosituksissa ennallaan.

Äitiysneuvoloissa on hiljattain otettu käyttöön keskiraskauden laajennettu terveystarkastus. Lääkäreille merkittävin muutos on Klemetin mukaan laajan terveystarkastuksen tavoitteiden omaksuminen.

– Lääkärin rooli on neuvolassa tärkeä. Asiantuntijaryhmän lääkärit ovat havainneet, että lääkärille kerrotaan erilaisia asioita kuin terveydenhoitajille. Myös lääkärin ja terveydenhoitajan tai kätilön parityöskentely on havaittu tärkeäksi.

Uudessa ohjeistuksessa painotetaan terveyden edistämistä. Suosituksiin on koottu näyttöön perustuvaa ohjeistusta muun muassa ravitsemuksesta ja raskaudenaikaisesta liikunnasta. Tulevassa oppaassa huomioidaan myös aiempaa enemmän vanhemmuuden tukemista, monimuotoisia perheitä, monikulttuurisuutta ja seksuaalisuutta.

Ohjeet määrittelevät myös henkilöstömitoitukset eli mikä on sopiva määrä odottajia terveydenhoitajaa tai lääkäriä kohden.

Asiantuntijaryhmän tekemä opas ­tulee piakkoin lausuntokierroksen jälkeen julkiseen kuulemiseen, jolloin siihen voi ottaa tutkimusnäyttöön pohjautuen kantaa THL:n verkkosivuilla.

Oppaan suositukset on tarkoitus ­ottaa kuntien äitiysneuvoloissa käyttöön ensi syksynä.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 10/13.

Oletko jo lukenut nämä?