Terveydenhoitoalan lisääntyvät vaatimukset aiheuttavat vakavia riskejä työhyvinvoinnille

Myös työn positiiviset haasteet koettiin lisärasitteena.

Terveydenhuollon henkilöstön kokemus lisääntyneestä aikapaineesta ja työmäärästä olivat yhteydessä uupumusasteiseen väsymykseen, selviää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa (Huhtala M ym. JAN 28.5.2021) selvitettiin, miten yhden sairaanhoitopiirin henkilöstö kokee työnsä kiihtyvät vaatimukset ja millaisia yhteyksiä tällä on heidän työhyvinvoinnilleen. Yli tuhat työntekijää arvioi kokemuksiaan työn intensiivistymisestä, työuupumuksesta ja työn imusta.

Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2019.

Uupumisriskissä olivat erityisesti päivystyksen ja ensihoidon työntekijät sekä eri ammattiryhmistä hoitajat. Työyhteisön jaettu kokemus lisääntyneistä työn suunnittelun vaatimuksista oli yhteydessä korkeampaan uupumukseen ja alhaisempaan potilastyytyväisyyteen.

Mikään työn intensiivistymisen vaatimuksista ei ollut myönteisesti yhteydessä työn imuun. Tämä oli yliopistonlehtori Mari Huhtalan mukaan yllättävää, koska aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että osa vaatimuksista, kuten uuden oppiminen työssä, voi tuoda henkilöstölle myös positiivisiksi koettuja haasteita. Näin ei kuitenkaan ollut tutkittujen terveydenhoitoalan työntekijöiden parissa.

– Onkin mahdollista, että terveydenhoitoalalla työn yleinen kuormittavuus on johtanut siihen, että nämä positiivisetkin haasteet koetaan työssä lisärasitteena, Huhtala pohtii tiedotteessa.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.