Terveydenhuollon valvonta-asiat lisääntyivät

Valvira toteaa, että valvontalautakunnassa käsiteltävien asioiden määrä kasvaa huolestuttavasti.

Valviraan tulleet kantelut vähenivät hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nyt kanteluja tuli vireille 195, viime vuonna 220.

Sen sijaan valvonta-asiat lisääntyivät. Valviraan tuli vireille 599 uutta valvonta-asiaa tämän vuoden tammi-kesäkuussa. Viime vuoden vastaava luku oli 575.

Terveydenhuollosta tehdyt ilmoitukset kasvoivat. Näitä ilmoituksia tehtiin pääasiassa terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnasta.

Ilmoituksella vireille tulleet asiat johtavat yleensä vakavampiin seuraamuksiin kuin kanteluasiat. Ilmoituksissa on tavallisimmin kysymys terveydenhuollon ammattihenkilön vaikeasta päihde-, huumausaine- tai lääkeongelmasta, joka vaarantaa vakavasti potilasturvallisuutta.

Valviraan tehdään ilmoituksia yleensä silloin, kun työnantajan omat keinot tilanteen korjaamiseksi on jo käytetty.

Ilmoituksella vireille tulleet asiat johtavat aiempaa useammin terveydenhuollon valvontalautakunnan käsittelyyn. Seuraamuksena on tällöin tavallisimmin ammattioikeuksien rajoittaminen tai poistaminen.

Valvira toteaa, että valvontalautakunnassa käsiteltävien asioiden määrä kasvaa huolestuttavasti. Tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lautakunnassa tehtiin 129 päätöstä – kasvua edelliseen vuoteen oli lähes 30 prosenttia. Määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon 70 päätöksestä.

Valvontaan liittyviä lausuntoja annettiin vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 75. Lukumäärä on pysynyt viime vuodet lähes samana. Lausuntoja annetaan esimerkiksi poliisille ja tuomioistuimille sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivulla.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia