Terveyskeskuspotilas toivoo vastaanotolle tuttua lääkäriä

Toiveissa oli myös nopea hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus, selviää THL:n asiakaspalautekyselystä.

Terveyskeskusten asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä terveyskeskuspalvelujen saatavuuteen, selviää THL:n viime syksynä toteuttamasta asiakaspalautekyselystä. Potilaat kokevat saavansa terveyskeskuksista useimmiten ammattitaitoista ja yksilöllistä palvelua.

Kritiikkiäkin kyselyssä tuli. Osa potilaista joutuu odottamaan lääkäriaikaa pitkään, hoitava lääkäri tai hoitaja vaihtuu usein eikä jatkuvuus hoidossa toteudu.

THL:n kehittämispäällikkö Salla Sainio kertoo, että lääkäriaikojen pula nousi kyselyssä esiin aitona huolena. Vastaanotolle saadaan aika useiden kuukausien päähän tai aikaa ei saatu lainkaan.

– Lisäksi vain noin neljäsosa pitkäaikaissairaista kertoi tapaavansa vastaanotoilla yleensä saman lääkärin ja hoitajan. Muilla asiakkailla tulos oli vielä heikompi, Sainio sanoo tiedotteessa.

Kun hoito on jatkuvaa ja vastassa on tuttu lääkäri tai hoitaja, vaikuttaa se luottamukseen ja kuulluksi tulemisen kokemukseen.

– Sote-palveluissa kuulluksi tuleminen ja aito kohtaaminen ovat myönteisen asiakaskokemuksen tärkeimpiä tekijöitä, Sainio kertoo.

Tyytyväisyys vaihtelee

Kyselyn mukaan terveyskeskusten tyytyväisimmät asiakkaat löytyivät Kanta-Hämeestä ja Etelä-Savosta.

Eniten tilanne oli parantunut vuoden 2016 kyselyn jälkeen Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. 

Tyytyväisyys terveyskeskuspalveluihin oli melko tasaista maakuntien välillä, mutta maakuntien sisällä olevien kuntien ja niiden terveyskeskusten välillä oli merkittäviä eroja.

– Eroja pitäisi pyrkiä tasoittamaan, jotta kaikilla alueen asukkailla olisi mahdollisuus saada yhtä hyviä palveluja, muistuttaa THL:n erityisasiantuntija Hanna Tiirinki tiedotteen mukaan.

Parantamisen varaa on asiakkaiden ohjaamisessa digipalveluiden pariin. Asiakkaita ei ohjata tarpeeksi palveluiden pariin eivätkä he tiedä mikä merkitys digipalveluilla on heidän hoidossaan.

THL kerää asiakaspalautetta kahden vuoden välein. Viime vuonna kyselyyn osallistui noin 65 prosenttia kunnista ja kyselyyn vastasi 14 700 asiakasta.

Teksti: Tuomas Keränen

Kuva: Vesa-Matti Väärä